งานวิจัยเจียวกู้หลานช่วยลดช่วยระงับความเจ็บปวดสนับสนุนเจียวกู้หลาน สมุนไพร พื้นบ้านเจียวกู้หลานธรรมชาติเจียวกู้หลานป่าเป็นสมุนไพรจากเชียงใหม่คุณสมบัติเจียวกู้หลานบำรุงป้องกันและรักษาร่างกายให้แข็งแรง

เจียวกู้หลานสมุนไพรธรรมชาติจากยอดดอยเชียงใหม่
ากานวิจัย-ช่วยระงับความเจ็บปวด
เจียวกู้หลานธรรมชาติหรือเจียวกู้หลานป่าไม่มีสารพิษตกค้างปลอดภัย

 
 
สมุนไพร เจียวกู้หลาน JIAOGULAN - สั่งซื้อเจียวกู้หลาน โปรดคลิก เจียวกู้หลานคุณภาพ จากเชียงใหม่
 
เจียวกู้หลาน ให้ผลระงับความเจ็บปวด เจียวกู้หลานคืออะไร
 
เจียวกู้หลาน ให้ผลระงับความเจ็บปวด งานวิจัยลดน้ำตาลในเลือด
เจียวกู้หลาน ให้ผลระงับความเจ็บปวด
งานวิจัยต้านอักเสบ  
 
เจียวกู้หลาน ให้ผลระงับความเจ็บปวดงานวิจัยป้องกันตับจากพิษ
 
เจียวกู้หลาน ให้ผลระงับความเจ็บปวด งานวิจัยต้านอนุมูลอิสระ
เจียวกู้หลาน ให้ผลระงับความเจ็บปวดงานวิจัยระงับความเจ็บปวด
 
เจียวกู้หลาน ให้ผลระงับความเจ็บปวดวิจัยหัวใจและหลอดเลือด
เจียวกู้หลาน ให้ผลระงับความเจ็บปวดงานวิจัยลดไขมันในเลือด
 
เจียวกู้หลาน ให้ผลระงับความเจ็บปวด งานวิจัยต้านเซลล์มะเร็ง
เจียวกู้หลาน ให้ผลระงับความเจ็บปวดพิษของเจียวกู้หลาน
 
เจียวกู้หลาน ให้ผลระงับความเจ็บปวด เจียวกู้หลานที่ดี
เจียวกู้หลาน ให้ผลระงับความเจ็บปวดเจียวกู้หลานที่จำหน่าย
 
เจียวกู้หลาน ให้ผลระงับความเจ็บปวด สั่งซื้อเจียวกู้หลาน
เจียวกู้หลาน ให้ผลระงับความเจ็บปวด
การส่งเจียวกู้หลาน
 
เจียวกู้หลาน ให้ผลระงับความเจ็บปวด เปรียบเทียบผลิตภัณท์
เจียวกู้หลาน ให้ผลระงับความเจ็บปวดอ้างอิงเอกสาร
 
เจียวกู้หลาน ให้ผลระงับความเจ็บปวด โรคที่น่ากลัว
เจียวกู้หลาน ให้ผลระงับความเจ็บปวด
การลดความอ้วน
เจียวกู้หลาน ให้ผลระงับความเจ็บปวด
น้ำสะอาด
เจียวกู้หลาน ให้ผลระงับความเจ็บปวด
น้ามันปลาที่เราทาน
เจียวกู้หลาน ให้ผลระงับความเจ็บปวด
ร่างกายมนุษย์
เจียวกู้หลาน ให้ผลระงับความเจ็บปวด
สารพิษที่อยูรอบกาย
เจียวกู้หลาน ให้ผลระงับความเจ็บปวด
โฆษณาที่เราดูทุก ๆ วัน
เจียวกู้หลาน ให้ผลระงับความเจ็บปวด
ความรู้ทัว ๆ ไป
เจียวกู้หลาน ให้ผลระงับความเจ็บปวด
หน้ารวมเพื่อคุณ
เจียวกู้หลาน ให้ผลระงับความเจ็บปวด
ติดต่อผู้จำหน่าย
 
 
สมุนไพร เจียวกู้หลาน JIAOGULAN -สมุนไพร เจียวกู้หลาน JIAOGULAN - เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ - JIAOGULAN FROM CHIANGMAI NORTHERN THAILAND - Jiaogulan Herb demonstrated anti-inflammatory activities through its many saponins 

สมุนไพร เจียวกู้หลาน JIAOGULAN -เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่สมุนไพรในรูปเม็ดแค็ปซูลให้คุณค่าสมุนไพร - Jiaogulan capsule Product - JIAOGULAN4U CHIANGMAI - Jiaogulan Natural Herb From ChiangMai Thailand 
สมุนไพร เจียวกู้หลาน JIAOGULAN -เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่สมุนไพรในรูปชาจีนชงกับน้ำร้อนในถุงชงเล็กสะดวกให้คุณค่าสมุนไพร - Jiaogulan Sweet Tea bag Product - JIAOGULAN4U CHIANGMAI - Jiaogulan Natural Herb From ChiangMai Thailand 

 

 

สมุนไพร เจียวกู้หลาน JIAOGULAN -เจียวกู้หลานที่กูเกิล  
สมุนไพร เจียวกู้หลาน JIAOGULAN -JIAOGULAN - เจียวกู้หลาน จากเชียงใหม่ 

 

สมุนไพร เจียวกู้หลาน JIAOGULAN -เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่
 ตรวจสอบการส่งสินค้า
สมุนไพรถึงมือท่าน

 

สมุนไพร เจียวกู้หลาน JIAOGULAN -จดทะเบียน - เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ - Jiaogulan 

เจียวกู้หลาน ให้ผลระงับความเจ็บปวด
สมุนไพร JIAOGULAN

เจียวกู้หลาน ให้ผลระงับความเจ็บปวด
สมุนไพร JIAOGULAN

เจียวกู้หลาน ให้ผลระงับความเจ็บปวด
สมุนไพร JIAOGULAN

เจียวกู้หลาน ให้ผลระงับความเจ็บปวด
สมุนไพร JIAOGULAN

JIAOGULAN FROM CHIANGMAI NORTHERN THAILAND
เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพ - สมุนไพรจากเชียงใหม่

เจียวกู้หลาน Jiaogulan (Gynostemma pentaphylum) ได้รับการ ยกย่าอง ให้เป็นสุดยอดสมุนไพรแห่งชาติปี พ.ศ. 2548 
  จากการรวบรวมรายงานการวิจัยตลอดจน เอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นงานวิจัย หรือ เอกสารวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับเจียวกู้หลาน ระหว่างปี พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2550 พบว่ามีมากกว่า 1000 รายการ งานวิจัย ส่วนใหญ่จะเป็นงาน วิจัยเกี่ยวกับ สรรคุณ เคมี ความปลอดภัย ดังนั้น เจียวกู้หลาน จึงเป็นพืชที่น่าสนใจ ของหลาย ๆ สำนักการวิจัย ที่ต้องการนำคุณสมบัติ และ พฤกษเคมี ที่มีคุณค่า และความปลอดภัยต่อมนุษย์ อาการเจ็บป่วยที่ใช้ซึ่งยาเคมีในปัจจุบันยังให้ผลข้างเคียงและตกค้างในร่างกายของมนุษย์ 
 
งานวิจัยเจียวกู้หลาน
ให้ผลระงับความเจ็บปวดโดยอ้างตามงานวิจัย ของ  KAWPINIT D 
( KAWPINIT D. The pharmacological activities of Gynosterma pentaphyllum Makono ( Thesis )  Facculty of Graduate Studies, ChiangMai University, 1993
ซึ่งการศึกษากระทำโดย ทดสอบ ฟทธิ์ของเจียวกู้หลาน ต่อ ระบบประสาทส่วนกลาง ฤทธิ์ระงับความเจ็บปวด ซึ่งจากการศึกษา โดยการทำ Happocratic screening test พบว่า สารสกัดด้วยเอธานอล ของเจียวกู้หลาน ทำให้สัตว์ทดลองลดการเคลื่อนไหว ลดการหายใจ ( Loss of screen grip ) และมีฤทธิ์ ระงับเจ็บปวด 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก 
ขอขคุณข้อมูล หนัสือสมุนไพรน่ารู้ จัดพิมพ์โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
สถาบันวิจัย สมุนไพร กรทวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข ISBN 974-7549-68-3 
 สมุนไพร เจียวกู้หลาน JIAOGULAN - ข้อมูลสมุนไพรจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ - เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ -  JIAOGULAN FROM CHIANGMAI NORTHERN THAILAND - สมุนไพรเจียวกู้หลาน ตรวจรับรองคุณภาพ โดย สถาบันวิจัยสมุนไพรJIAOGULAN FROM CHIANGMAI NORTHERN THAILAND - Jiaogulan Herb demonstrated anti-inflammatory activities through its many saponins
เจียวกู้หลานสมุนไพรที่จำหน่าย
คัดเอาเฉพาะส่วนที่ให้คุณค่าทางสมุนไพร ผ่านกระบวนการและกรรมวิธี ที่ควบคุมเป็นอย่างดี
มีความปลอดภัย สำหรับบริโภค ได้รับ อย เพื่อประกันความมั่นใจ เจียวกู้หลานได้รับรางวัล
สมุนไพรยอดเยี่ยม แห่งปี 2548 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สมุนไพร เจียวกู้หลาน JIAOGULAN - เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ สมุนไพรในรูปเม็ดแค็ปซูลให้คุณค่าสมุนไพร- Jiaogulan capsule Product - JIAOGULAN4U CHIANGMAI - Jiaogulan Natural Herb From ChiangMai Thailand

ชาเม็ดสมุนไพรเจียวกู้หลาน
ชาเม็ด100 เม็ด

ดูรายละเอียด
เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ -
สมุนไพร เจียวกู้หลาน JIAOGULAN -เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่สมุนไพรในรูปชาจีนชงกับน้ำร้อนให้คุณค่าสมุนไพร - - Jiaogulan Sweet Tea bag Product - JIAOGULAN4U CHIANGMAI - Jiaogulan Natural Herb From ChiangMai Thailand ชาสมุนไพรเจียวกู้หลาน
ชนิดถุงชง บรรจุ 45 ซอง

ดูรายละเอียดเจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ -
สมุนไพร เจียวกู้หลาน JIAOGULAN -เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ สมุนไพรในรูปชาจีนชงกับน้ำร้อนให้คุณค่าสมุนไพร - Jiaogulan Tea Product - JIAOGULAN4U CHIANGMAI - Jiaogulan Natural Herb From ChiangMai Thailand ชาสมุนไพรเจียวกู้หลาน
ชนิดแบบ ชาจีน บรรจุ 50 กรัม
ดูรายละเอียด
เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ -
วิธีสั่งซื้อชาสมุนไพรเจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ -
สมุนไพร เจียวกู้หลานเปรียบเทียบที่เราจำน่าย กับ เจียวกู้หลานสมุนไพรจากท้องตลาด

สมุนไพร เจียวกู้หลาน JIAOGULAN -เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ - เปรียบเทียบสมุนไพรเจียวกู้หลานของเรา และ ท้องตลาด
 เจียวกู้หลานสมุนไพรเปรียบเทียบ

สมุนไพร เจียวกู้หลาน จัดส่งสมุนไพรให้ถึงมือท่าน
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดย ไปรษณีย์ไทย 3 - 5 วันทำการ
สมุนไพร เจียวกู้หลาน JIAOGULAN -เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ จัดส่งสมุนไพรถึงบ้านท่าน - We pack and ship Jiaogulan product anywhere in the world. By Thailand Post

สมุนไพร เจียวกู้หลาน จัดจำหน่ายโดย เจียวกู้หลานฟอร์ยู เชียงใหม่
99 / 62 หมู่ที่ 12 ตำบล สันนาเม็ง อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โทร 081 603 2249  FAX 053 398 767

E-MAIL pirote2000@hotmail.com           guide2544@yahoo.com
 

สมุนไพร เจียวกู้หลาน JIAOGULAN -เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ - -JIAOGULAN CHIANGMAI- สมุนไพรเจียวกู้หลาน ตรวจรับรองคุณภาพ โดย สถาบันวิจัยสมุนไพร