งานวิจัยเจียวกู้หลานป้องกันการเกิดพิษของตับอย่างไรโดยสมุนไพรเจียวกู้หลานธรรมชาติหรือเจียวกู้หลานป่า

เจียวกู้หลานสมุนไพรธรรมชาติจากยอดดอยเชียงใหม่
ากานวิจัยเจียวกู้หลานเสริมสร้างร่างกายแข็งแรงส่งผลให้ภูมิตุ้มกันร่างกายทำการป้องกันตับจากการเกิดสารพิษ
เจียวกู้หลานธรรมชาติหรือเจียวกู้หลานป่าสมุนไพรไม่มีสารพิษตกค้าง

 
 
รายงานการศึกษาฤทธิ์ ของเจียงกู้หลาน ในการป้องกันตับจากการเกิดสารพิษ
 
รายงานการศึกษาฤทธิ์ ของเจียงกู้หลาน ในการป้องกันตับจากการเกิดสารพิษ เจียวกู้หลานคืออะไร
 
รายงานการศึกษาฤทธิ์ ของเจียงกู้หลาน ในการป้องกันตับจากการเกิดสารพิษ งานวิจัยลดน้ำตาลในเลือด
รายงานการศึกษาฤทธิ์ ของเจียงกู้หลาน ในการป้องกันตับจากการเกิดสารพิษ
งานวิจัยต้านอักเสบ  
 
รายงานการศึกษาฤทธิ์ ของเจียงกู้หลาน ในการป้องกันตับจากการเกิดสารพิษงานวิจัยป้องกันตับจากพิษ
 
รายงานการศึกษาฤทธิ์ ของเจียงกู้หลาน ในการป้องกันตับจากการเกิดสารพิษ งานวิจัยต้านอนุมูลอิสระ
รายงานการศึกษาฤทธิ์ ของเจียงกู้หลาน ในการป้องกันตับจากการเกิดสารพิษ
งานวิจัยระงับความเจ็บปวด
 
รายงานการศึกษาฤทธิ์ ของเจียงกู้หลาน ในการป้องกันตับจากการเกิดสารพิษวิจัยหัวใจและหลอดเลือด
รายงานการศึกษาฤทธิ์ ของเจียงกู้หลาน ในการป้องกันตับจากการเกิดสารพิษงานวิจัยลดไขมันในเลือด
 
รายงานการศึกษาฤทธิ์ ของเจียงกู้หลาน ในการป้องกันตับจากการเกิดสารพิษ งานวิจัยต้านเซลล์มะเร็ง
รายงานการศึกษาฤทธิ์ ของเจียงกู้หลาน ในการป้องกันตับจากการเกิดสารพิษพิษของเจียวกู้หลาน
 
รายงานการศึกษาฤทธิ์ ของเจียงกู้หลาน ในการป้องกันตับจากการเกิดสารพิษ เจียวกู้หลานที่ดี
รายงานการศึกษาฤทธิ์ ของเจียงกู้หลาน ในการป้องกันตับจากการเกิดสารพิษเจียวกู้หลานที่จำหน่าย
 
รายงานการศึกษาฤทธิ์ ของเจียงกู้หลาน ในการป้องกันตับจากการเกิดสารพิษ สั่งซื้อเจียวกู้หลาน
รายงานการศึกษาฤทธิ์ ของเจียงกู้หลาน ในการป้องกันตับจากการเกิดสารพิษ
การส่งเจียวกู้หลาน
 
รายงานการศึกษาฤทธิ์ ของเจียงกู้หลาน ในการป้องกันตับจากการเกิดสารพิษ เปรียบเทียบผลิตภัณท์
รายงานการศึกษาฤทธิ์ ของเจียงกู้หลาน ในการป้องกันตับจากการเกิดสารพิษอ้างอิงเอกสาร
 
รายงานการศึกษาฤทธิ์ ของเจียงกู้หลาน ในการป้องกันตับจากการเกิดสารพิษ โรคที่น่ากลัว
รายงานการศึกษาฤทธิ์ ของเจียงกู้หลาน ในการป้องกันตับจากการเกิดสารพิษ
การลดความอ้วน
รายงานการศึกษาฤทธิ์ ของเจียงกู้หลาน ในการป้องกันตับจากการเกิดสารพิษ
น้ำสะอาด
รายงานการศึกษาฤทธิ์ ของเจียงกู้หลาน ในการป้องกันตับจากการเกิดสารพิษ
น้ามันปลาที่เราทาน
รายงานการศึกษาฤทธิ์ ของเจียงกู้หลาน ในการป้องกันตับจากการเกิดสารพิษ
ร่างกายมนุษย์
รายงานการศึกษาฤทธิ์ ของเจียงกู้หลาน ในการป้องกันตับจากการเกิดสารพิษ
สารพิษที่อยูรอบกาย
รายงานการศึกษาฤทธิ์ ของเจียงกู้หลาน ในการป้องกันตับจากการเกิดสารพิษ
โฆษณาที่เราดูทุก ๆ วัน
รายงานการศึกษาฤทธิ์ ของเจียงกู้หลาน ในการป้องกันตับจากการเกิดสารพิษ
ความรู้ทัว ๆ ไป
รายงานการศึกษาฤทธิ์ ของเจียงกู้หลาน ในการป้องกันตับจากการเกิดสารพิษ
หน้ารวมเพื่อคุณ
รายงานการศึกษาฤทธิ์ ของเจียงกู้หลาน ในการป้องกันตับจากการเกิดสารพิษ
ติดต่อผู้จำหน่าย
 
 
รายงานการศึกษาฤทธิ์ ของเจียงกู้หลาน ในการป้องกันตับจากการเกิดสารพิษ 

รายงานการศึกษาฤทธิ์ ของเจียงกู้หลาน ในการป้องกันตับจากการเกิดสารพิษ 
รายงานการศึกษาฤทธิ์ ของเจียงกู้หลาน ในการป้องกันตับจากการเกิดสารพิษ 

 

 

รายงานการศึกษาฤทธิ์ ของเจียงกู้หลาน ในการป้องกันตับจากการเกิดสารพิษ  
รายงานการศึกษาฤทธิ์ ของเจียงกู้หลาน ในการป้องกันตับจากการเกิดสารพิษ 

 

รายงานการศึกษาฤทธิ์ ของเจียงกู้หลาน ในการป้องกันตับจากการเกิดสารพิษ
 ตรวจสอบการส่งสินค้า
สมุนไพรถึงมือท่าน

 

รายงานการศึกษาฤทธิ์ ของเจียงกู้หลาน ในการป้องกันตับจากการเกิดสารพิษ 

รายงานการศึกษาฤทธิ์ ของเจียงกู้หลาน ในการป้องกันตับจากการเกิดสารพิษ
สมุนไพร JIAOGULAN

รายงานการศึกษาฤทธิ์ ของเจียงกู้หลาน ในการป้องกันตับจากการเกิดสารพิษ
สมุนไพร JIAOGULAN

รายงานการศึกษาฤทธิ์ ของเจียงกู้หลาน ในการป้องกันตับจากการเกิดสารพิษ
สมุนไพร JIAOGULAN

รายงานการศึกษาฤทธิ์ ของเจียงกู้หลาน ในการป้องกันตับจากการเกิดสารพิษ
สมุนไพร JIAOGULAN

JIAOGULAN FROM CHIANGMAI NORTHERN THAILAND
เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพ - สมุนไพรจากเชียงใหม่

    ตับของคนเราเป็นอวัยวะที่ให้ที่สุด และมีความสำคัญต่อร่างกายเป็นอันมาก ตับจะอยู่ตรงชายโครงขวาใต้กระดูกซี่โครง หนักประมาณกิโลกรัม มีสีออกแดงแบ่งออกเป็นสองกลีบ คือกลีบขวา และกลีบซ้าย โดยปกติมักจะคลำตับไม่ได้ แต่หากตับโตขะโตลงล่าง หรือโตออกด้านข้างหรือบนก็ได้ มักจะมีอาการจุกตื้อๆโดยในร่างกายมนุษย์ขนาดปกติตับจะมีน้ำหนักประมาณ 1.5 กิโลกรัม เนื้อตับจะออกสีแดงปนน้ำตาลเข้ม หน้าที่ของตับ ตับมีหลอดเลือดสำคัญ ที่ใช้ทำหน้าที่ในการผ่านเข้า-ออก 3 ช่องทาง คือ

1hepatic portal vein
   หลอดเลือดดำจากลำไส้เล็ก (เล็ก, ใหญ่) นำกลูโคส และสารอาหารอื่นที่เพิ่งผ่านการย่อยและดูดซึมมา ส่งให้ตับ เพื่อคัดแยกประเภทดำเนินกรรมวิธีตามหน้าที่ของตับ

2hepatic artery
   หลอดเลือดแดงจากหัวใจ นำเลือดแดงที่อุดมด้วยออกซิเจนมาส่งเลี้ยงเซลล์ตับ ขณะเดียวกันก็รับเอาคาร์บอนไดออกไซด์ อันเป็นของเสียจากตับส่งออกทางหลอดเลือดดำ กลับไปหาหัวใจและปอด

3hepatic vein
   หลอดเลือดดำจากตับ เข้าสู่หลอดเลือดดำจากตับ เข้าสู่หลอดเลือดดำหัวใจ ทั้งนี้ตับได้ฝากส่งคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำตาลกลูโคส และสารอาหาร รวมทั้งตับอ่อนก็ได้ช่วยส่งอินซูลิน (เป็นผู้นำพากลูโคส) ให้หัวใจส่งไปรับออกซิเจนก่อนแล้วจึงจะแจกจ่ายไปทั่วทุกเซลล์ในร่างกาย
หน้าที่ของตับ

     โดยพิจารณาเพียงการไหลเข้า-ออก ของหลอดเลือด 3 เส้น ดังกล่าวก็พอจะอนุมานได้ว่า ตับนั้นเสมือน
เป็น "แม่บ้านใหญ่" หรือ "โรงงานศูนย์กลาง" ของร่างกาย กล่าวคือ ทั้งรับวัตถุดิบ ทั้งผลิต ทั้งเก็บรักษา ทั้งตรวจสอบคุณภาพ ทั้งแจกจ่าย ทั้งเก็บขยะและทิ้งขยะของเสีย
ในการนี้ ใคร่ขอสรุปพอให้เห็นภาพกว้าง ๆ ในการทำหน้าที่ของตับอย่างง่าย ๆ ดังนี้
เป็นหน่วยรักษากฎเกณฑ์ เป็นหน่วยสังเคราะห์ และเป็นหน่วยส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ตับสร้างขึ้นใช้ ตามความต้องการของร่างกาย ผลผลิตที่ตับสร้างขึ้น และควบคุมการใช้ ได้แก่
น้ำตาลกลูโคส
โปรตีน เพื่อนำไปใช้สังเคราะห์ทดแทนอวัยวะที่สึกหรอทั่วร่างกาย รวมทั้งโปรตีนที่จำต้องใช้งานอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น สารทำให้เลือดแข็งตัว (coagulation) อัลบูมิน โกลบูมิน ฯลฯ
น้ำดี เพื่อใช้ย่อยอาหารไขมัน ขณะเดียวกัน ก็ใช้ท่อน้ำดีเป็นช่องทางทิ้งของเสีย หรือของมีพิษที่ตับกรองเก็บไว้ ให้พ้นออกไปกับกากอาหารทางลำไส้
สารประเภทไขมัน (lipids) เช่น คอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ ไลโปโปรตีน ฯลฯ
เป็นหน่วยคลังเก็บรักษา เก็บสิ่งมีประโยชน์ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ
เก็บของมีพิษ เช่น ยาเคมีรักษาโรค โลหะหนัก ทองแดง รวบรวมพักรอไว้ก่อนที่จะทิ้งออกไปนอกร่างกาย
เป็นหน่วยรักษาความสะอาด ในการกำจัดขยะ และของมีพิษ หรือทำของมีพิษให้หมดพิษขยะหรือสิ่งมีพิษที่สำคัญ ได้แก่
     แอมโมเนีย ซึ่งนับเป็นขยะที่เกิดจากการย่อยสลายอาหารโปรตีน ทั้งนี้ ตับจะเปลี่ยนแปลงแอมโมเนีย (ammonia) ให้เป็นยูเรีย (urea) ส่งผ่านไตให้เป็นน้ำปัสสาวะ (urine) ออกทิ้งไป
สารบิลิรูบิน (bilirubin) เป็นขยะที่เกิดจากการสิ้นอายุขัยของเม็ดเลือดแดง (ซึ่งแต่ละเม็ดเลือดแดงจะมีอายุเพียงประมาณ 120 วัน) โดยม้ามจะเป็นผู้ดำเนินการกวาดต้อนและทำลายเม็ดเลือดแดงที่หมดอายุแล้วเปลี่ยนให้เป็นสีเหลืองไปเกาะกับอัลบูมิน (albumin) ลอยไปตามกระแสเลือดเพื่อให้ตับจัดการเก็บเอามาย่อยสลายเป็นสารบิลิรูบิน (bilirubin) แล้วฝากส่งไปกับน้ำดี (bile) ออกทิ้งผ่านลำไส้ออกไปนอกร่างกายพร้อมกากอาหาร ฮอร์โมน ทิ่อวัยวะต่าง ๆ ผลิตขึ้นมาใช้ในหน้าที่ต่าง ๆ กัน เมื่อฮอร์โมนเหล่านั้นหมดอายุ หรือมากเกินความจำเป็น ตับก็จะจัดการเก็บมาทำลาย
    ยา ถือเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ตับไม่เคยรู้จัก เพราะเป็นสารเคมีที่หลุดเข้าสู่กระแสเลือด ในการนี้ ตับก็จะพยายามเก็บไว้ในฐานะของสารพิษเช่นเดียวกับสารพิษอื่น หาทางปล่อยทิ้งต่อไปด้วยเช่นกัน
แอลกอฮอล์ จากเครื่องดื่มต่าง ๆ ก็มีฐานะเป็นสารพิษเหมือนยาเช่นเดียวกัน แต่มีขอบเขตของพิษมากกว่ายา ตรงที่ปริมาณมาสู่ตับมักจะมากล้นเกิน (เพราะเจ้าของร่างกายดื่มโดยไม่เคยควบคุมปริมาณ) เซลล์ตับรับมือสารพิษไม่ไหว จึงอาจบาดเจ็บ (ในรูปของตับอักเสบ) หรือเซลล์ตับตาย (ในรูปของตับแข็ง) แต่ถึงอย่างไร ตับก็พยายามทำหน้าที่ขับทิ้งออกทางไตปนกับน้ำปัสสาวะ
สรุปแล้ว ทั้งยา และแอลกอฮอล์ อาจทำลายตับได้ หากใช้อย่างไม่รู้เท่าทัน และไม่ระมัดระวัง

หน้าที่ของตับ
     ตับเป็นอวัยวะที่สร้างสารต่างๆที่สำคัญ เช่นไข่ขาวหนือ albumin ช่วยอุ้มน้ำให้อยู่ในหลอดเลือด หากไข่ขาวในเลือดต่ำจะทำให้เกิดอาการบวมเท้า ท้องมาน ตับเป็นอวัยวะที่ผลิตน้ำดี และเกลือน้ำดีเพื่อช่วยย่อยสลายไขมัน โดยน้ำดีจะถูกขับออกทางเดินอาหารทำให้อุจาระสีเหลือง หากทางเดินน้ำดีอุดตันอุจจาระจะมีสีขาว
ตับเป็นอวัยวะที่สะสมพลังงานเช่น glucose และวิตามิน
     ตับเป็นโรงงานผลิตพลังงานให้ร่างกาย โดยสลายสารอาหารให้ร่างกาย เมื่อตับป่วยจึงรู้สึกเพลียมาก
ตับมีหน้าที่กำจัดของเสีย ของเสียที่ร่างกายเราได้มาจากอาหารหรือสารที่เรารับเข้าไป เช่นยา แอลกอฮอลล์ กาแฟ หรือสารที่เป็นพิษ และอีกส่วนหนึ่งมาจากการย่อยหรือสลายสารอาหาร เมื่อสารพิษผ่านตับ ตับจะทำหน้าที่ทำลายสารพิษนั้น แต่หากเราได้รับสารพิษมากก็อาจจะทำให้ตับเสียหายได้ ตับเป็นที่อยู่ของเม็ดเลือดเพื่อดักจับเชื้อโรค
  งานวิจัยเจียวกู้หลานเสริมสร้างร่างกายแข็งแรงส่งผลให้ภูมิตุ้มกันร่างกายทำการป้องกันตับจากการเกิดสารพิษ
  
จากรายงานการศึกษาฤทธิ์ ของเจียงกู้หลาน ในการป้องกันตับจากการเกิดสารพิษ พบว่า 
การให้สารสกัดด้วยน้ำ ของส่วนเหนือดิน ของเจียวกู้หลาน ขนาก 1 กรัม / กิโลกรัม ( คิดตามน้ำหนัก เจียวกู้หลานที่นำมาสกัด )
แก่หนูขาวโดยฉีดเข้าทางช่องท้อง สามารถป้องกันตับ จากการเกิดสารพิษจาก CCI  โดยหนูขาว ที่ได้รับสารสกัด จะมีปริมาณการเพิ่มของ เอ็มไซม์ และ การเกิดพยาธิ สภาพที่ตับน้อยกว่า กลุ่มที่ไม่ได้รับสารสกัด 
   นอกจากนั้น ยังมีรายงานว่า Gypenoside ซึ่งเป็น Saponins ที่สกัดแยกได้จากเจียวกู้หลาน มีฤทธิ์ในเพิ่มความแข็งแรงให้ร่างกายและภูมิคุ้มกันร่างกายจะทำการยับยั้ง ภาวะการเกิดพิษเรื้อรังที่ตับที่ถูกเหนี่ยวนำโดย CCI
4 และลดการเกิด Fibrosis ด้วย โดยพบว่า Gypenoside จะลดการเพิ่ม ของ SGOT, SGPT activities ในหนูขาวในห้องทดลอง ซึ่งตับถูกทำลาย ด้วย CCI4 เป็นเวลานานถึง 8 สัปดาห์ และยังทำให้ปริมาณ Collagen ลดลง 33 %

ขอขอบคุณข้อมูลจาก 
ขอขคุณข้อมูล หนัสือสมุนไพรน่ารู้ จัดพิมพ์โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
สถาบันวิจัย สมุนไพร กรทวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข ISBN 974-7549-68-3 

 รายงานการศึกษาฤทธิ์ ของเจียงกู้หลาน ในการป้องกันตับจากการเกิดสารพิษ

เจียวกู้หลานสมุนไพรที่จำหน่าย
คัดเอาเฉพาะส่วนที่ให้คุณค่าทางสมุนไพร ผ่านกระบวนการและกรรมวิธี ที่ควบคุมเป็นอย่างดี
มีความปลอดภัย สำหรับบริโภค ได้รับ อย เพื่อประกันความมั่นใจ เจียวกู้หลานได้รับรางวัล
สมุนไพรยอดเยี่ยม แห่งปี 2548 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานการศึกษาฤทธิ์ ของเจียงกู้หลาน ในการป้องกันตับจากการเกิดสารพิษ

ชาเม็ดสมุนไพรเจียวกู้หลาน
ชาเม็ด100 เม็ด

ดูรายละเอียด
เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ -
รายงานการศึกษาฤทธิ์ ของเจียงกู้หลาน ในการป้องกันตับจากการเกิดสารพิษ ชาสมุนไพรเจียวกู้หลาน
ชนิดถุงชง บรรจุ 45 ซอง

ดูรายละเอียดเจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ -
รายงานการศึกษาฤทธิ์ ของเจียงกู้หลาน ในการป้องกันตับจากการเกิดสารพิษ ชาสมุนไพรเจียวกู้หลาน
ชนิดแบบ ชาจีน บรรจุ 50 กรัม
ดูรายละเอียด
เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ -
วิธีสั่งซื้อชาสมุนไพรเจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ -
สมุนไพร เจียวกู้หลานเปรียบเทียบที่เราจำน่าย กับ เจียวกู้หลานสมุนไพรจากท้องตลาด

รายงานการศึกษาฤทธิ์ ของเจียงกู้หลาน ในการป้องกันตับจากการเกิดสารพิษ
 เจียวกู้หลานสมุนไพรเปรียบเทียบ

สมุนไพร เจียวกู้หลาน จัดส่งสมุนไพรให้ถึงมือท่าน
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดย ไปรษณีย์ไทย 3 - 5 วันทำการ
รายงานการศึกษาฤทธิ์ ของเจียงกู้หลาน ในการป้องกันตับจากการเกิดสารพิษ

สมุนไพร เจียวกู้หลาน จัดจำหน่ายโดย เจียวกู้หลานฟอร์ยู เชียงใหม่
99 / 62 หมู่ที่ 12 ตำบล สันนาเม็ง อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โทร 081 603 2249  FAX 053 398 767

E-MAIL pirote2000@hotmail.com           guide2544@yahoo.com
 

รายงานการศึกษาฤทธิ์ ของเจียงกู้หลาน ในการป้องกันตับจากการเกิดสารพิษ