งานวิจัยเจียวกู้หลานต่อต้านการอักเสบเจียวกู้หลานป่าหรือเจียวกู้หลานธรรมชาติจากเชียงใหม่

เจียวกู้หลานธรรมชาติจากยอดดอยเชียงใหม่
ากานวิจัย-เจียวกู้หลานช่วยให้ร่างกายแข็งแรงเมื่อสมดุลดีร่างกายจะต่อต้านการอักเสบ
เจียวกู้หลานธรรมชาติหรือเจียวกู้หลานป่าปลอดภัยไม่มีสารพิษตกค้าง

 
 
งานวิจัยเจียวกู้หลาน ให้ผลให้สรรพคุณในการต้านการอักเสบ
 
งานวิจัยเจียวกู้หลาน ให้ผลให้สรรพคุณในการต้านการอักเสบ เจียวกู้หลานคืออะไร
 
งานวิจัยเจียวกู้หลาน ให้ผลให้สรรพคุณในการต้านการอักเสบ งานวิจัยลดน้ำตาลในเลือด
งานวิจัยเจียวกู้หลาน ให้ผลให้สรรพคุณในการต้านการอักเสบ
งานวิจัยต้านอักเสบ  
 
งานวิจัยเจียวกู้หลาน ให้ผลให้สรรพคุณในการต้านการอักเสบงานวิจัยป้องกันตับจากพิษ
 
งานวิจัยเจียวกู้หลาน ให้ผลให้สรรพคุณในการต้านการอักเสบ งานวิจัยต้านอนุมูลอิสระ
งานวิจัยเจียวกู้หลาน ให้ผลให้สรรพคุณในการต้านการอักเสบงานวิจัยระงับความเจ็บปวด
 
งานวิจัยเจียวกู้หลาน ให้ผลให้สรรพคุณในการต้านการอักเสบวิจัยหัวใจและหลอดเลือด
งานวิจัยเจียวกู้หลาน ให้ผลให้สรรพคุณในการต้านการอักเสบงานวิจัยลดไขมันในเลือด
 
งานวิจัยเจียวกู้หลาน ให้ผลให้สรรพคุณในการต้านการอักเสบ งานวิจัยต้านเซลล์มะเร็ง
งานวิจัยเจียวกู้หลาน ให้ผลให้สรรพคุณในการต้านการอักเสบพิษของเจียวกู้หลาน
 
งานวิจัยเจียวกู้หลาน ให้ผลให้สรรพคุณในการต้านการอักเสบ เจียวกู้หลานที่ดี
งานวิจัยเจียวกู้หลาน ให้ผลให้สรรพคุณในการต้านการอักเสบเจียวกู้หลานที่จำหน่าย
 
งานวิจัยเจียวกู้หลาน ให้ผลให้สรรพคุณในการต้านการอักเสบ สั่งซื้อเจียวกู้หลาน
งานวิจัยเจียวกู้หลาน ให้ผลให้สรรพคุณในการต้านการอักเสบ
การส่งเจียวกู้หลาน
 
งานวิจัยเจียวกู้หลาน ให้ผลให้สรรพคุณในการต้านการอักเสบ เปรียบเทียบผลิตภัณท์
งานวิจัยเจียวกู้หลาน ให้ผลให้สรรพคุณในการต้านการอักเสบอ้างอิงเอกสาร
 
งานวิจัยเจียวกู้หลาน ให้ผลให้สรรพคุณในการต้านการอักเสบ โรคที่น่ากลัว
งานวิจัยเจียวกู้หลาน ให้ผลให้สรรพคุณในการต้านการอักเสบ
การลดความอ้วน
งานวิจัยเจียวกู้หลาน ให้ผลให้สรรพคุณในการต้านการอักเสบ
น้ำสะอาด
งานวิจัยเจียวกู้หลาน ให้ผลให้สรรพคุณในการต้านการอักเสบ
น้ามันปลาที่เราทาน
งานวิจัยเจียวกู้หลาน ให้ผลให้สรรพคุณในการต้านการอักเสบ
ร่างกายมนุษย์
งานวิจัยเจียวกู้หลาน ให้ผลให้สรรพคุณในการต้านการอักเสบ
สารพิษที่อยูรอบกาย
งานวิจัยเจียวกู้หลาน ให้ผลให้สรรพคุณในการต้านการอักเสบ
โฆษณาที่เราดูทุก ๆ วัน
งานวิจัยเจียวกู้หลาน ให้ผลให้สรรพคุณในการต้านการอักเสบ
ความรู้ทัว ๆ ไป
งานวิจัยเจียวกู้หลาน ให้ผลให้สรรพคุณในการต้านการอักเสบ
หน้ารวมเพื่อคุณ
งานวิจัยเจียวกู้หลาน ให้ผลให้สรรพคุณในการต้านการอักเสบ
ติดต่อผู้จำหน่าย
 
 
งานวิจัยเจียวกู้หลาน ให้ผลให้สรรพคุณในการต้านการอักเสบ 

งานวิจัยเจียวกู้หลาน ให้ผลให้สรรพคุณในการต้านการอักเสบ 
งานวิจัยเจียวกู้หลาน ให้ผลให้สรรพคุณในการต้านการอักเสบ 

 

 

งานวิจัยเจียวกู้หลาน ให้ผลให้สรรพคุณในการต้านการอักเสบ  
งานวิจัยเจียวกู้หลาน ให้ผลให้สรรพคุณในการต้านการอักเสบ 

 

งานวิจัยเจียวกู้หลาน ให้ผลให้สรรพคุณในการต้านการอักเสบ
 ตรวจสอบการส่งสินค้า
สมุนไพรถึงมือท่าน

 

งานวิจัยเจียวกู้หลาน ให้ผลให้สรรพคุณในการต้านการอักเสบ 

งานวิจัยเจียวกู้หลาน ให้ผลให้สรรพคุณในการต้านการอักเสบ
สมุนไพร JIAOGULAN

งานวิจัยเจียวกู้หลาน ให้ผลให้สรรพคุณในการต้านการอักเสบ
สมุนไพร JIAOGULAN

งานวิจัยเจียวกู้หลาน ให้ผลให้สรรพคุณในการต้านการอักเสบ
สมุนไพร JIAOGULAN

งานวิจัยเจียวกู้หลาน ให้ผลให้สรรพคุณในการต้านการอักเสบ
สมุนไพร JIAOGULAN

JIAOGULAN FROM CHIANGMAI NORTHERN THAILAND
เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพ - สมุนไพรจากเชียงใหม่

เจียวกู้หลาน Jiaogulan (Gynostemma pentaphylum) ได้รับการ ยกย่าอง ให้เป็นสมุนไพรดีเด่นแห่งชาติปี พ.ศ. 2548
เจียวกู้หลานธรรมชาติจากเชียงใหม่ ปลอดสารพิษดีกว่าเจียวกู้หลานทั่วไป
ผู้คนให้ความสนใจใช้สมุนไพรต่อต้านโรคภัยและให้ความปลอดภัยมากกว่ายาเคมี สมุนไพรเจียวกู้หลานเป็นหนึ่งในสมุนไพรใช้ป้องกันโรคที่น่าสนใจ จากสถิติการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคในปัจจุบันมาก ทำให้หลายคนเลือกที่จะมาใช้สมุนไพรเพื่อป้องกันและรักษาโรคมากขึ้น เจียวกู้หลานเป็นสมุนไพรที่น่าสนใจ เจียวกู้หลานให้คุณสมบัติสมุนไพรที่เข้มขันกว่าและมากกว่า มีประโยชน์มาก กว่าสมุนไพรอื่นๆ การใช้เจียวกู้หลานสมุนไพรเดียวเหมือนได้ประโยชน์สมุนไพรเป็นกองทัพ ดูรายละเอียด เจียวกู้หลานป่าให้สมุนไพรเข้มขันกว่าและให้สมุนไพรมากกว่า ปลอดภัยกว่าไม่มีสารพิษใดๆ ได้ผลให้การใช้ดีกว่าเจียวกู้หลานตามท้องตลาดตามหลักแพทย์แผนไทย ข้อดีอีกประการคือเจียวกู้หลานธรรมชาติหรือเจียวกู้หลานป่าผลิตจากเจียวกู้หลานจากเชียงใหม่บำรุงป้องกันรักษาโรคเบาหวานความดันสูงร่วมกับยาหมอแผนปัจจุบันได้ดี  
  จากการรวบรวมรายงานการวิจัยตลอดจน เอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นงานวิจัย หรือ เอกสารวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับเจียวกู้หลาน ระหว่างปี พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2550 พบว่ามีมากกว่า 1000 รายการ งานวิจัย ส่วนใหญ่จะเป็นงาน วิจัยเกี่ยวกับ สรรคุณ เคมี ความปลอดภัย ดังนั้น เจียวกู้หลานจึงเป็นพืชที่น่าสนใจของหลาย ๆ สำนักการวิจัย ที่ต้องการนำคุณสมบัติ และ พฤกษเคมี ที่มีคุณค่า และความปลอดภัยต่อ มนุษย์ เพื่อทดแทนยาเคมีในปัจจุบัน ยังให้ผลข้างเคียงและตกค้างในร่างกายของมนุษย์ 
  งานวิจัยเจียวกู้หลาน ให้ผลให้สรรพคุณในการต้านการอักเสบ
LIM และ คณะ ( อ้างอิง LIM JM, Lin CC, Chiu HF, Jang JJ, Lee SG. Evalution of anti-inflammatory and liver protect effects of Anoectochilus formosanus, Ganoderma lucidum and Gynostemma pentaphyllum in rats. Am J Chin Med 1993; 21 (1) : 59-69 ) ได้ทำการทดลองนำ เจียวกู้หลาน แห้งไปสกัด ด้วยน้ำ จากนั้น นำน้ำสกัดไปทดสอบฤทธิ์ต้านอักเสบในหนูขาว พบว่าสามารถต้าน การอักเสบ ลดการบวมของอุ้งเท้าหนูได้ 
คณะผู้วิจัยของสถาบันสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้สกัดสารจากเจียวกู้หลานเช่นกัน และก็ได้ผล คือ สารสกัดจากเจียวกู้หลานสามารถปรับสมดุลให้ร่างกายแข็งแรงส่งผลให้ร่างกายซ่อมและสร้างกระบวนการ ลดการอักเสบ ได้ ( อ้างอิง สถาบันวิจัย สมุนไพร กรทวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข ISBN 974-7549-68-3 หน้า 21 )

ขอขอบคุณข้อมูลจาก 
ขอขคุณข้อมูล หนัสือสมุนไพรน่ารู้ จัดพิมพ์โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
สถาบันวิจัย สมุนไพร กรทวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข ISBN 974-7549-68-3 

 งานวิจัยเจียวกู้หลาน ให้ผลให้สรรพคุณในการต้านการอักเสบ

เจียวกู้หลานสมุนไพรที่จำหน่าย
คัดเอาเฉพาะส่วนที่ให้คุณค่าทางสมุนไพร ผ่านกระบวนการและกรรมวิธี ที่ควบคุมเป็นอย่างดี
มีความปลอดภัย สำหรับบริโภค ได้รับ อย เพื่อประกันความมั่นใจ เจียวกู้หลานได้รับรางวัล
สมุนไพรยอดเยี่ยม แห่งปี 2548 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

งานวิจัยเจียวกู้หลาน ให้ผลให้สรรพคุณในการต้านการอักเสบ

ชาเม็ดสมุนไพรเจียวกู้หลาน
ชาเม็ด100 เม็ด

ดูรายละเอียด
เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ -
งานวิจัยเจียวกู้หลาน ให้ผลให้สรรพคุณในการต้านการอักเสบ ชาสมุนไพรเจียวกู้หลาน
ชนิดถุงชง บรรจุ 45 ซอง

ดูรายละเอียดเจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ -
งานวิจัยเจียวกู้หลาน ให้ผลให้สรรพคุณในการต้านการอักเสบ ชาสมุนไพรเจียวกู้หลาน
ชนิดแบบ ชาจีน บรรจุ 50 กรัม
ดูรายละเอียด
เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ -
วิธีสั่งซื้อชาสมุนไพรงานวิจัยเจียวกู้หลาน ให้ผลให้สรรพคุณในการต้านการอักเสบ
สมุนไพร เจียวกู้หลานเปรียบเทียบที่เราจำน่าย กับ เจียวกู้หลานสมุนไพรจากท้องตลาด

งานวิจัยเจียวกู้หลาน ให้ผลให้สรรพคุณในการต้านการอักเสบ
 เจียวกู้หลานสมุนไพรเปรียบเทียบ

สมุนไพร เจียวกู้หลาน จัดส่งสมุนไพรให้ถึงมือท่าน
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดย ไปรษณีย์ไทย 3 - 5 วันทำการ
งานวิจัยเจียวกู้หลาน ให้ผลให้สรรพคุณในการต้านการอักเสบ

สมุนไพร เจียวกู้หลาน จัดจำหน่ายโดย เจียวกู้หลานฟอร์ยู เชียงใหม่
99 / 62 หมู่ที่ 12 ตำบล สันนาเม็ง อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โทร 081 603 2249  FAX 053 398 767

E-MAIL pirote2000@hotmail.com           guide2544@yahoo.com
 

งานวิจัยเจียวกู้หลาน ให้ผลให้สรรพคุณในการต้านการอักเสบ