เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณ 

 เกร็ดความรู้เรื่อง น้ำสะอาด

เจียวกู้หลาน

 

เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณ 

 

เจียวกู้หลาน

เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณ วิตตามินที่เราทาน
เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณ เจียวกู้หลานคืออะไร
เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณ งานวิจัยลดน้ำตาลในเลือด
เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณ งานวิจัยเจียวกู้หลานต้านอักเสบ
เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณ งานวิจัยป้องกันตับจากการเกิดพิษ
เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณงานวิจัยต้านอนุมูลอิสระ
เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณงานวิจัยระงับความเจ็บปวด
เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณงานวิจัยหัวใจและหลอดเลือด
เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณงานวิจัยลดไขมันในเลือด
เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณงานวิจัยต่อต้านเซลล์มะเร็ง
เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณพิษของเจียวกู้หลาน
เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณเจียวกู้หลานที่ดี
เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณเจียวกู้หลานที่จำหน่าย
เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณสั่งซื้อเจียวกู้หลาน
เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณการส่งเจียวกู้หลาน
เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณติดต่อผู้จำหน่าย
เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณเปรียบเทียบผลิตภัณท์
เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณอ้างอิงเอกสาร
เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณโรคที่น่ากลัว
เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณการลดความอ้วน
เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณน้ำสะอาด
เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณน้ามันปลาที่เราทาน
เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณร่างกายมนุษย์
เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณสารพิษที่อยูรอบกาย
เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณโฆษณาที่เราดูทุก ๆ วัน
เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณความรู้ทัว ๆ ไป
เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณหน้ารวมเพื่อคุณ

 เจียวกู้หลานที่กูเกิล
เจียวกู้หลานที่กูเกิล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจียวกู้หลาน ( GYNOSTEMMA PENTAPHYLLUM )
 เจียวกู้หลานป่า สมุนไพรเจียวกู้หลานแตกต่างให้สมุนไพรมากที่สุด
เจียวกู้หลานป่า สมุนไพรเจียวกู้หลานแตกต่างให้สมุนไพรมากที่สุด
เจียวกู้หลานป่า สมุนไพรเจียวกู้หลานแตกต่างให้สมุนไพรมากที่สุด เจียวกู้หลานป่า สมุนไพรเจียวกู้หลานแตกต่างให้สมุนไพรมากที่สุด
เจียวกู้หลาน
สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณ 

น้ำสะอาด
น้ำ" เป็นปัจจัยสำคัญของการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ต่างก็มีน้ำ
เป็นองค์ประกอบสำคัญ สำหรับมนุษนั้น น้ำที่มีค่าสูงที่สุดคือ "น้ำสะอาด" "น้ำสะอาด" คือน้ำที่ปราศจากเชื้อโรคต่าง ๆ ที่เหมาะสมสำหรับมนุษย์ในการใช้อุปโภค-บริโภค ซึ่งนั้นก็คือ "น้ำประปา" "น้ำประปา" เป็นน้ำที่ผ่านขบวนการต่าง ๆ มากมายกว่าจะเป็นน้ำประปาให้บริการแก่ประชาชนได้นั้น 
มีขั้นตอนการผลิตหลายขั้นตอน และต้องมีการลงทุนที่สูงมาก ดังขบวนการผลิตดังต่อไปนี้ 

1. การสูบน้ำ การผลิตน้ำประปา เริ่มจาก "โรงสูบน้ำแรงต่ำ" ทำการสูบน้ำดิบจากแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อลำ
เลียงเข้าสู่ระบบผลิต ซึ่งน้ำดิบที่สามารถนำมาผลิตน้ำประปาได้นั้นต้องเป็นน้ำที่ไม่มีสี ไม่มีรส ไม่มีสิ่งสกปรกโสโครกปนเปื้อนเกินกว่าที่กำหนด ซึ่งได้ผ่านการวิเคราะห์ตรวจสอบจากนักวิทยาศาสตร์แล้วว่าสามารถนำมาใช้ผลิตเป็นน้ำประปา
ได้และต้องมีปริมาณมากเพียงพอ ที่จะนำมาผลิตน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง 


2. การปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ น้ำดิบที่สูบเข้ามาแล้วจะผสมด้วยสารเคมี เช่น สารส้มและปูนขาว 
เพื่อทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ สารละลายสารส้มจะช่วยให้มีการตกตะกอนได้ดียิ่งขึ้นและสารละลายปูนขาวจะช่วยยับยั้งการเจริญเติบ
โตของตะไคร่น้ำหรือสาหร่ายในน้ำ หรือบ้างครั้งจะมีการเติมคลอรีน เพื่อทำการฆ่าเชื้อโรคที่อาจจะปนมากับน้ำในชั้นต้นนี้ก่อน 

3. การตกตะกอน ขั้นตอนนี้จะปล่อยน้ำที่ผสมสารส้มและปูนขาวแล้ว ที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนเพื่อให้น้ำกับสารเคมีรวมตัวกันจะช่วยให้มีการ
จับตัวของตะกอนได้ดียิ่งขึ้น และจะนำน้ำเหล่านี้ให้เข้าสู่ถังตะกอนที่มีขนาดใหญ่ เพื่อทำให้เกิดน้ำนิ่ง ตะกอนที่มีขนาดใหญ่น้ำหนักมาก
จะตกลงสู่ก้นถัง และถูกดูดทิ้งน้ำใสด้านบนจะไหลตามรางรับน้ำเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป 

4. การกรอง ในการกรองจะใช้ทรายหยาบและทรายละเอียดเพื่อการกรองตะกอนขนาดเล็กมากในน้ำ และให้มีความใสสะอาดมากขึ้น ซึ่งในขั้นตอนนี้น้ำที่ผ่านการกรองจะมีความใสมากแต่จะมีความ
ขุ่นหลงเหลืออยู่ประมาณ 0.2-2.0 หน่วยความขุ่น และทรายกรองจะมีการล้างทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การกรองมีประสิทธิภาพ 

5. การฆ่าเชื้อโรค น้ำที่ผ่านการกรองมาแล้วจะมีความใส แต่อาจจะมีเชื้อโรคเจือปนมากันน้ำ ฉะนั้นจึงจะต้องทำการฆ่าเชื้อโรค โดยใช้ คลอรีน ซึ่งคลอรีนนี้สามารถฆ่าเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี 
น้ำที่ได้รับการผสมคลอรีนแล้ว เรียกกันว่า " น้ำประปา" สามารถนำมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ และจะทำการจัดเก็บไว้ในถังขนาดใหญ่ เรียกว่า ถังน้ำใส เพื่อจัดการบริการต่อไป น้ำประปาที่ทำ
การผลิตมาแล้วนั้น จะต้องวิเคราะห์ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งจากนักวิทยาศาสตร์ และการตรวจสอบนี้จะดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้น้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย 
สำหรับการอุปโภคบริโภค 

6. การสูบจ่าย น้ำประปาที่ผลิตมาแล้วนั้น จะต้องให้บริการถึงบ้านเรือนของประชาชนผู้ใช้น้ำ
โดยส่งผ่านไปตามเส้นท่อ 
ดังนั้นการสูบจ่ายจึงมีความจำเป็น ด้านการส่งจากหอถังสูงที่สามารถบริการได้ในพื้นที่ไกล้เคียง และในพื้นที่ห่างไกลออกไปหรือมีความสูงมากจำเป็นต้องใช้เครื่องอัดแรงดันน้ำเพื่อให้น้ำประปา
สามารถบริการได้อย่างทั่วถึง 
ในขั้นตอนการผลิตน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาคนั้น ทุกขั้นตอนต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น 
เริ่มจากการสูบน้ำดิบที่จะใช้ทั้งกระแสไฟฟ้า หรือน้ำมันเชื้อเพลิง สารเคมี เช่น สารส้ม ปูนขาว และคลอรีน ก็ต้องมีการจัดซื้อมาเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ และฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปารวมถึงการจัดเก็บ และสูบจ่ายมายังบ้านเรือนของผู้ใช้น้ำ ก็ต้องมีเครื่องสูบน้ำและเส้นท่อ 
ตลอดจนการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่าง ๆ ของขบวนการผลิต และการส่งลำเลียงที่จะต้องมีค่า
ใช้จ่ายเพื่อให้ทุกขั้นตอนการดำเนินการที่สมบูรณ์ น้ำประปา ถึงแม้จะมีการเรียกเก็บค่าน้ำค่าบริการ
จากผู้ใช้น้ำนั้นนับได้ว่าเป็นราคาน้ำที่ถูกที่สุด เมื่อพิจารณาถึงคุณภาพน้ำ รวมถึงขั้นตอนการผลิต และส่งจ่ายน้ำประปาถึงทุกครัวเรือน นับว่าเป็นสาธารณูปโภคที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิต แต่มีราคาถูกอย่างมาก หากเปรียบเทียบกับการที่จะทำการผลิตน้ำประปาเอง หรือการซื้อน้ำที่มีการจำหน่ายอยู่ทั่วไป
       การใช้เครื่องกรองน้ำที่กรองสารที่อยู่ในน้ำออกทั้งหมด เช่นเครื่องกรองน้ำ ระบบ RO ต่าง ๆ จะทำให้น้ำที่กรองได้ มีค่าเท่ากับน้ำกลั่น เป็นน้ำที่ไม่ควร นำมาดื่ม เพราะไม่มีสารที่เป็นประโยชนต่อร่างกาย ์เลย 
ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานประปาเขต 10 นครสวรรค์ 

 เจียวกู้หลานป่า
สั่งซื้อเจียวกู้หลาน โปรดคลิก เจียวกู้หลานคุณภาพ จากเชียงใหม่


 เจียวกู้หลานแบบชาจีน - เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณ
เจียวกู้หลานแบบชาจีน

 เจียวกู้หลานแบบชาจีน - เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณ
เจียวกู้หลานแบบถุงชง


 เจียวกู้หลานแบบชาเม็ด - เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณ
ชาเม็ดเจียวกู้หลาน

 เจียวกู้หลานสมุนไพรที่สถาบันวิจัยสมุนไพรให้การรับรอง

 

 

 

 

 

 

   สมุนไพรที่ได้รับรองจากสถาบันวิจัยสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 เจียวกู้หลานสมุนไพรที่สถาบันวิจัยสมุนไพรให้การรับรอง
 
   ติดต่อเจียวกู้หลานฟอร์ยู - เชียงใหม่
99 / 62 หมู่ที่12 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร 0816032249 ,0815959551 โทรสาร 053398767

อีเมล์ 
guide2544@yahoo.com

pirote2000@hotmail.com