ผลการวิจัยเจียวกู้หลาน,เจียวกู่หลาน,เจียวกูหลานหรือปัญจขันธ์ควบคุมน้ำตาลในเลือด

เจียวกู้หลานสมุนไพรธรรมชาติจากยอดดอยเชียงใหม่
จากงานวิจัย-เจียวกู้หลานทำให้น้ำตาลเลือดถูกใช้ไปหมดเมื่อวัดค่าแล้วลดลงได้อย่างไร
เจียวกู้หลานช่วยลดน้ำตาลอย่างไรโดยใช้เจียวกู้หลานธรรมชาติเจียวกู้หลานป่าสมุนไพร
จากเชียงใหม่เจียวกู้หลานมีคุณสมบัติบำรุงป้องกันรักษาร่างกาย

 
 
งานวิจัยเจียวกู้หลานช่วยลดน้ำตาลได้อย่างไรเจียวกู้หลานทำให้น้ำตาลเลือดถูกใช้ไป
 
งานวิจัยเจียวกู้หลานช่วยลดน้ำตาลได้อย่างไรเจียวกู้หลานทำให้น้ำตาลเลือดถูกใช้ไป เจียวกู้หลานคืออะไร
 
งานวิจัยเจียวกู้หลานช่วยลดน้ำตาลได้อย่างไรเจียวกู้หลานทำให้น้ำตาลเลือดถูกใช้ไป งานวิจัยลดน้ำตาลในเลือด
งานวิจัยเจียวกู้หลานช่วยลดน้ำตาลได้อย่างไรเจียวกู้หลานทำให้น้ำตาลเลือดถูกใช้ไป
งานวิจัยต้านอักเสบ  
 
งานวิจัยเจียวกู้หลานช่วยลดน้ำตาลได้อย่างไรเจียวกู้หลานทำให้น้ำตาลเลือดถูกใช้ไปงานวิจัยป้องกันตับจากพิษ
 
งานวิจัยเจียวกู้หลานช่วยลดน้ำตาลได้อย่างไรเจียวกู้หลานทำให้น้ำตาลเลือดถูกใช้ไป งานวิจัยต้านอนุมูลอิสระ
งานวิจัยเจียวกู้หลานช่วยลดน้ำตาลได้อย่างไรเจียวกู้หลานทำให้น้ำตาลเลือดถูกใช้ไป
งานวิจัยระงับความเจ็บปวด
 
งานวิจัยเจียวกู้หลานช่วยลดน้ำตาลได้อย่างไรเจียวกู้หลานทำให้น้ำตาลเลือดถูกใช้ไปวิจัยหัวใจและหลอดเลือด
งานวิจัยเจียวกู้หลานช่วยลดน้ำตาลได้อย่างไรเจียวกู้หลานทำให้น้ำตาลเลือดถูกใช้ไปงานวิจัยลดไขมันในเลือด
 
งานวิจัยเจียวกู้หลานช่วยลดน้ำตาลได้อย่างไรเจียวกู้หลานทำให้น้ำตาลเลือดถูกใช้ไป งานวิจัยต้านเซลล์มะเร็ง
งานวิจัยเจียวกู้หลานช่วยลดน้ำตาลได้อย่างไรเจียวกู้หลานทำให้น้ำตาลเลือดถูกใช้ไปพิษของเจียวกู้หลาน
 
งานวิจัยเจียวกู้หลานช่วยลดน้ำตาลได้อย่างไรเจียวกู้หลานทำให้น้ำตาลเลือดถูกใช้ไป เจียวกู้หลานที่ดี
งานวิจัยเจียวกู้หลานช่วยลดน้ำตาลได้อย่างไรเจียวกู้หลานทำให้น้ำตาลเลือดถูกใช้ไปเจียวกู้หลานที่จำหน่าย
 
งานวิจัยเจียวกู้หลานช่วยลดน้ำตาลได้อย่างไรเจียวกู้หลานทำให้น้ำตาลเลือดถูกใช้ไป สั่งซื้อเจียวกู้หลาน
งานวิจัยเจียวกู้หลานช่วยลดน้ำตาลได้อย่างไรเจียวกู้หลานทำให้น้ำตาลเลือดถูกใช้ไป
การส่งเจียวกู้หลาน
 
งานวิจัยเจียวกู้หลานช่วยลดน้ำตาลได้อย่างไรเจียวกู้หลานทำให้น้ำตาลเลือดถูกใช้ไป เปรียบเทียบผลิตภัณท์
งานวิจัยเจียวกู้หลานช่วยลดน้ำตาลได้อย่างไรเจียวกู้หลานทำให้น้ำตาลเลือดถูกใช้ไปอ้างอิงเอกสาร
 
งานวิจัยเจียวกู้หลานช่วยลดน้ำตาลได้อย่างไรเจียวกู้หลานทำให้น้ำตาลเลือดถูกใช้ไป โรคที่น่ากลัว
งานวิจัยเจียวกู้หลานช่วยลดน้ำตาลได้อย่างไรเจียวกู้หลานทำให้น้ำตาลเลือดถูกใช้ไป
การลดความอ้วน
งานวิจัยเจียวกู้หลานช่วยลดน้ำตาลได้อย่างไรเจียวกู้หลานทำให้น้ำตาลเลือดถูกใช้ไป
น้ำสะอาด
งานวิจัยเจียวกู้หลานช่วยลดน้ำตาลได้อย่างไรเจียวกู้หลานทำให้น้ำตาลเลือดถูกใช้ไป
น้ามันปลาที่เราทาน
งานวิจัยเจียวกู้หลานช่วยลดน้ำตาลได้อย่างไรเจียวกู้หลานทำให้น้ำตาลเลือดถูกใช้ไป
ร่างกายมนุษย์
งานวิจัยเจียวกู้หลานช่วยลดน้ำตาลได้อย่างไรเจียวกู้หลานทำให้น้ำตาลเลือดถูกใช้ไป
สารพิษที่อยูรอบกาย
งานวิจัยเจียวกู้หลานช่วยลดน้ำตาลได้อย่างไรเจียวกู้หลานทำให้น้ำตาลเลือดถูกใช้ไป
โฆษณาที่เราดูทุก ๆ วัน
งานวิจัยเจียวกู้หลานช่วยลดน้ำตาลได้อย่างไรเจียวกู้หลานทำให้น้ำตาลเลือดถูกใช้ไป
ความรู้ทัว ๆ ไป
งานวิจัยเจียวกู้หลานช่วยลดน้ำตาลได้อย่างไรเจียวกู้หลานทำให้น้ำตาลเลือดถูกใช้ไป
หน้ารวมเพื่อคุณ
งานวิจัยเจียวกู้หลานช่วยลดน้ำตาลได้อย่างไรเจียวกู้หลานทำให้น้ำตาลเลือดถูกใช้ไป
ติดต่อผู้จำหน่าย
 
 
งานวิจัยเจียวกู้หลานช่วยลดน้ำตาลได้อย่างไรเจียวกู้หลานทำให้น้ำตาลเลือดถูกใช้ไป 

งานวิจัยเจียวกู้หลานช่วยลดน้ำตาลได้อย่างไรเจียวกู้หลานทำให้น้ำตาลเลือดถูกใช้ไป 
งานวิจัยเจียวกู้หลานช่วยลดน้ำตาลได้อย่างไรเจียวกู้หลานทำให้น้ำตาลเลือดถูกใช้ไป 

 

 

งานวิจัยเจียวกู้หลานช่วยลดน้ำตาลได้อย่างไรเจียวกู้หลานทำให้น้ำตาลเลือดถูกใช้ไป  
งานวิจัยเจียวกู้หลานช่วยลดน้ำตาลได้อย่างไรเจียวกู้หลานทำให้น้ำตาลเลือดถูกใช้ไป 

 

งานวิจัยเจียวกู้หลานช่วยลดน้ำตาลได้อย่างไรเจียวกู้หลานทำให้น้ำตาลเลือดถูกใช้ไป
 ตรวจสอบการส่งสินค้า
สมุนไพรถึงมือท่าน

 

งานวิจัยเจียวกู้หลานช่วยลดน้ำตาลได้อย่างไรเจียวกู้หลานทำให้น้ำตาลเลือดถูกใช้ไป 

งานวิจัยเจียวกู้หลานช่วยลดน้ำตาลได้อย่างไรเจียวกู้หลานทำให้น้ำตาลเลือดถูกใช้ไป
สมุนไพร JIAOGULAN

งานวิจัยเจียวกู้หลานช่วยลดน้ำตาลได้อย่างไรเจียวกู้หลานทำให้น้ำตาลเลือดถูกใช้ไป
สมุนไพร JIAOGULAN

งานวิจัยเจียวกู้หลานช่วยลดน้ำตาลได้อย่างไรเจียวกู้หลานทำให้น้ำตาลเลือดถูกใช้ไป
สมุนไพร JIAOGULAN

งานวิจัยเจียวกู้หลานช่วยลดน้ำตาลได้อย่างไรเจียวกู้หลานทำให้น้ำตาลเลือดถูกใช้ไป
สมุนไพร JIAOGULAN

JIAOGULAN FROM CHIANGMAI NORTHERN THAILAND
เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพ - สมุนไพรจากเชียงใหม่

เจียวกู้หลาน เจียวกู่หลาน เจียวกูหลานภาษาไทยว่าเรียกปัญจขันธ์    
 
    เจียวกู้หลาน,เจียวกู่หลาน,เจียวกูหลานคือชื่อเรียกสมุนไพรภาษาไทยว่าเรียกปัญจขันธ์ สมุนไพรเจียวกู้หลานเป็นพืชที่ขึ้นได้ทั่วทวีปเอเซียข พืชเจียวกู้หลานจึงมีชื่อเรียกกันต่างๆแล้วแต่ถิ่นนั้นชื่อเรียกจึงแตกต่างกันดังนั้นจะเรียกเจียวกู้หลาน,เจียวกู่หลาน,เจียวกูหลานหริอปัจขันธ์ก็แล้วแต่ความสะดวก
    เจียวกู้หลาน,เจียวกู่หลาน,เจียวกูหลานหรือปัญจขันธ์มีประโยชน์อย่างไร ในทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นเมืองใช้สมุนไพรนี้เป็นยารักษาโรค  อ่านต่อ และคนชนบทหลายๆแห่งใช้เจียวกู้หลาน,เจียวกู่หลาน,เจียวกูหลานหรือปัญจขันธ์เป็นอาหารด้วย จึงเป็นสมุนไพรที่น่าสนใจสำหรับคนที่รักสุขภาพ
     งานวิจัยเจียวกู้หลาน,เจียวกู่หลาน,เจียวกูหลานหรือปัญจขันธ์ มีมากมายเป็นข้อมูลประกอบให้ตัดสินใจและขั่งน้ำหนักว่าจะใช้สมุนไพรชนิดนี้เพื่อประโยชน์อะไรจะใช้อย่างไรปริมาณเท่าไรและเลือกเจียวกู้หลานอย่างไรให้ปลอดภัยจากยาฆ่าแมลงตลอดจนสารเคมีต่างๆ 

ผลการวิจัยเจียวกู้หลาน,เจียวกู่หลาน,เจียวกูหลานหรือปัญจขันธ์ควบคุมน้ำตาลในเลือด
   
ร่างกายควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดโดยอาศัยฮอร์โมนหลักที่เรียกว่า "อินซูลิน" ซึ่งผลิตจากบีตาเซลล์ในตับอ่อน ที่ทำงานอย่างสมดุลร่วมกับ "กลูคากอน" (glucagon) และฮอร์โมนอื่น ได้แก่ โกรทฮอร์โมน (growth hormone) คอร์ติซอล (cortisol) และแคทิคอลามีน (cathecolamine) ทั้งนี้ อินซูลินเป็นฮอร์โมนเพียงชนิดเดียวที่สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ ส่วนกลูคากอนซึ่งผลิตจากแอลฟาเซลล์ในตับอ่อน และฮอร์โมนอื่นๆ ทำหน้าที่ตรงข้ามคือ ส่งเสริมการสร้างน้ำตาล อินซูลินควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดผ่านการออกฤทธิ์ที่เซลล์หลัก ๓ ชนิด คือ เซลล์ตับ เซลล์กล้ามเนื้อลาย และเซลล์ไขมัน การออกฤทธิ์ของอินซูลิน ขึ้นกับระดับความเข้มข้นของอินซูลินที่มีอยู่ในขณะนั้น หลังรับประทานอาหาร
ระดับอินซูลินจะสูงขึ้นทันทีสอดรับกับระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงขึ้น เรียกว่า ระดับอินซูลินสูงสุด (peak insulin level) ถือเป็นการตอบสนองอย่างฉับไวของบีตาเซลล์ต่อระดับน้ำตาลในเลือด ที่สูงขึ้นจากอาหาร และจะลดลงอย่างรวดเร็วหลังการดูดซึมน้ำตาลจากทางเดินอาหารจบสิ้น ทั้งนี้ ในขณะที่ไม่มีการย่อยอาหารและขณะอดอาหารนานๆ เช่น ช่วงนอนในเวลากลางคืน ตับอ่อนจะหลั่งอินซูลินในปริมาณน้อยๆ อย่างต่อเนื่อง เรียกว่า ระดับอินซูลินพื้นฐาน (basal insulin level) กระบวนการทำงานของอินซูลินในเซลล์หลัก ๓ ชนิด เป็นดังนี้
1) ที่เซลล์ตับ
เมื่อระดับอินซูลินขึ้นสูงจะออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างและการส่งน้ำตาลจากตับ และควบคุมตับ ให้สะสมน้ำตาลที่เหลือจากการใช้งานไว้ในรูปไกลโคเจน เมื่อระดับอินซูลินลดลงสู่ระดับอินซูลินพื้นฐานจะกระตุ้นให้ตับสร้างน้ำตาล และส่งเข้าสู่กระแสเลือดต่อเนื่องตลอดเวลา คนเป็นเบาหวานจะไม่สามารถทำได้เพราะอินซูลินถูกสร้างไม่พอ

2) ที่เซลล์กล้ามเนื้อลาย
อินซูลินออกฤทธิ์โดยนำน้ำตาลเข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อลายซึ่งเป็นเซลล์ของกล้ามเนื้อมัดต่างๆ ทั่วทั้งร่างกาย เพื่อให้เซลล์กล้ามเนื้อลายใช้เป็นพลังงานในขณะที่มีการใช้งานหรือออกแรงทำงาน ยิ่งมีการออกแรงมาก การใช้น้ำตาลก็จะมากขึ้น หากไม่มีอินซูลินหรือมีไม่เพียงพอ เซลล์กล้ามเนื้อลายจะไม่สามารถใช้น้ำตาลเป็นพลังงานได้แม้ว่าระดับน้ำตาลในเลือดจะสูงเพียงใดก็ตาม นอกจากนี้ อินซูลินยังช่วยส่งเสริมให้กล้ามเนื้อลายเก็บสะสมน้ำตาลในรูปไกลโคเจนเอาไว้ เพื่อใช้เป็นพลังงานเมื่อกล้ามเนื้อหยุดการทำงานหรือหยุดออกแรง คนเป็นเบาหวานจะไม่สามารถทำได้เพราะอินซูลินถูกสร้างไม่พอหรือไม่มีคุณภาพ

3) ที่เซลล์ไขมัน
เมื่อระดับอินซูลินขึ้นสูงจะออกฤทธิ์ยับยั้งการสลายกรดไขมันอิสระจากไขมันที่สะสมอยู่ในเซลล์ไขมัน และส่งเสริมการเก็บพลังงานส่วนเกินในรูปกรดไขมันอิสระไว้ในเซลล์ไขมัน เมื่อระดับอินซูลินลดลงสู่ระดับอินซูลินพื้นฐานจะกระตุ้นให้มีการสลายกรดไขมันอิสระเข้าสู่กระแสเลือด ซึ่งถูกนำไปที่ตับเพื่อสร้างเป็นน้ำตาลต่อไป

ดังนั้น เมื่อมีการขาดอินซูลิน หรือการตอบสนองของเซลล์ตับ เซลล์กล้ามเนื้อลาย และเซลล์ไขมันต่อฤทธิ์ของอินซูลินลดลง จึงทำให้เกิดความผิดปกติทางเมแทบอลิซึมของน้ำตาล ไขมัน และโปรตีน น้ำตาลจึงเกิน

งานวิจัยเจียวกู้หลาน
ทำให้น้ำตาลในเลือดถูกใช้ไปหมดเมื่อวัดค่าแล้วลดลงได้อย่างไร  เจียวกู้หลาน สมุนไพรพื้นบ้านมีโอสถสารสารในเจียวกู้หลานคือ Gypennosides ซึ่งเป็นสาร ประเภท Saponins คล้ายกับ Panaxosides และ ginsenosides มากกว่า 3-5 เท่า ที่พบในโสม คือPanax Ginseng พฤกษเคมีมีคุณค่า ไปกระตุ้นให้ตับอ่อนสร้างอินซูลินให้พอต่อการใช้และในเจียวกู้หลานมีไฟโตนิวเตรียนจัดการไม่ให้เกิดการรวมตัวของอนุมูลอิสระที่ปิดกันการทำงานของอินซูลิน และสมุนไพรบำรุงและฟื้นฟูในตัวของเจียวกู้หลานจะทำให้ในกระบวนการ 3 ั้นตอนด้านบนทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ค่าน้ำตาลจึงลดลง
   นอกจากจะช่วยลดน้ำตาลในเลือดแล้ว โอสถสารในเจียวกู้หลานยังช่วยลดไขมันในร่างกาย ใช้ควบคู่กับยาหมอได้ผลดีจนคุณต้องพอใจ

  โรคเบาหวาน คือภาวะที่ร่างกายมีปริมาณน้ำตาล ในเลือดสูงเกินปกติ พบได้ในทุกเพศ ทุกวัย แต่คนที่มีความเสี่ยงมากที่สุดคือ คนที่ มีอายุมากาว่า 40 ปีขึ้นไป และคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย ผู้ที่มีร่างกายอ้วน จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ได้มาก

    เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ สาเหตุของโรค คือ ตับอ่อน สร้างฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ ช่วยให้ร่างกาย เผาผลาญอาหาร ได้น้อยหรือไม่ได้เลย จึงทำให้ ร่างกายไม่สามารถ นำน้ำตาลไปใช้ได้ จึงเกิดอาการ คั่งของน้ำตาล ในกระแสโลหิต และในอวัยวะต่าง ๆ และจะถูกร่างกายขับทิ้ง ในรูปของของเสียโดยอวัยวะ ที่เรียกว่า ไต โรคเบาหวานแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ที่มีอาการสาเหตุ ความรุนแรง และการรักษาต่างกัน  ได้รายงานสรุปรวมความว่า

   เบาหวานชนิดพึ่งพา อินซูลิน เป็นชนิดที่พบได้น้อย แต่มีความรุนแรงสูงและอันตรายมาก มักพบในเด็กและคนที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปี และ อาจพบในคนสูงอายุได้บ้าง โดยที่ตับอ่อนของ ผู้ที่เป็นเบาหวานประเภทนี้จะสร้าง หรือ ผลิต อินซูลินได้น้อยหรือ ไม่ได้เลยเชื่อว่าเกิด จากร่างกาย สร้างภูมิขึ้นมาต่อต้านและทำลายตับของตนเอง จนไม่สามารถ สร้างอินซูลิน ได้เรียกว่า โรคภูมิแพ้ต่อตัวเอง ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องฉีด อินซูลินเข้าไปทดแทน ในร่างกาย ตามที่แพทย์สั่ง ทุกวัน จึงจะสามารถ เผาผลาญน้ำตาลได้ตามปกติ มิฉะนั้น ร่างกายจะเผาผลาญ ไขมันจนทำให้ผอมอย่างรวดเร็ว และถ้าเป็นรุนแรง จะมีการคั่งของสาร คีโตน ซึ่งเป็นของเสีย ที่เกิดจากการเผาผลาญไขมัน สารนี้มีพิษต่อระบบประสาท ทำให้ผู้ป่วยหมดสติถึงตายได้

   เบาหวานชนิดไม่พึ่งพา อินซูลิน เป็นชนิดที่พบเป็นส่วนใหญ่ ในคนที่มีอายุมากกว่า 40 ปี ขึ้นไป เป็นโรคที่ซับซ้อน ซึ่งเชื่อว่าเกิดจากกรรมพันธุและสิ่งแวดล้อม โดยทั่วไป ผู้ป่วยจะ มีภาวะการ ผิดปกติ ของกระบวนการเมตาบอริซึม และความบกพร่องในการ หลั่งสารอินซูลิน เมื่อถุก กระตุ้นด้วย กลูโคส ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดเบาหวาน 

  ภาวะร่างกาย ไม่ตอบสนอง ต่อ อินซูลินร่างกายก็จะพยายามปรับ ตัวเองเพื่อให้ระดับ น้ำตาลในเลือด อยู่ในสภาวะปกติ โดยเพิ่มการหลั่ง อินซูลินจาก ส่วนประกอบของ ดับอ่อนที่เรียกว่า B -cell ทำให้เกิด ภาวะ อินซูลินในเลือดสูง ในขณะเดียวกัน ภาวะน้ำตาล ในเลือดสูงเอง ก็ยังเป็นสาเหตุ ของ ทำให้เกิด โรคแทรกซ้อนขึ้นเป็นกรณีที่ต้องศึกษาค้นคว้าต่อไปว่า อินซูลินที่สร้างได้มีคุณภาพหรือไม่และการที่อินซูลินเป็นเช่นนี้อาจเกิดจากการทำงานบกพร่องของตับอ่อนที่อาจมีไขมันไปจับเกาะที่เซลมากเกินไป

การควบคุมภาวะน้ำตาลในเลือดสูงทำได้โดยต้องควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย รวมทั้งยารักษา เบาหวาน แต่ก็ยังมีข้อจำกัด เกิดอาการไม่พึงประสงค์ สถาบันวิจัย สมุนไพร กรทวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข ได้ทำการศึกษา ลดฤทธิน้ำตาล ด้วยสารสกัดจาก เจียวกู้หลาน พบว่าสามารถลดได้ในห้องทดลอง 

จากรายงานของ Poomecome W ( อ้างอิง Poomecome W Hypoglycemic activity of Extract From Gynostemma Pentaphyllum Makino. [ Thesis ] Faculty of Graduate Studies, ChiangMai University 1999 ) ได้รายงานสรุปรวมความว่า 
สารอาหารที่มีอยู๋ใน เจียวกู้หลานปรับสมดุลของร่างกายและร่างกายกระตุ้นให้ตับอ่อนหลั่งสารอินซูลินและร่างกายจะยับยั้งการดูดซึมกลูโคสในทางเดินอาหาร

ขอขอบคุณข้อมูลจาก 
สารานุกรมเยาวชนไทย เว็บไชด์
ขอขคุณข้อมูล หนัสือสมุนไพรน่ารู้ จัดพิมพ์โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
สถาบันวิจัย สมุนไพร กรทวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข ISBN 974-7549-68-3 
 งานวิจัยเจียวกู้หลานช่วยลดน้ำตาลได้อย่างไรเจียวกู้หลานทำให้น้ำตาลเลือดถูกใช้ไป
เจียวกู้หลานสมุนไพรที่จำหน่าย
คัดเอาเฉพาะส่วนที่ให้คุณค่าทางสมุนไพร ผ่านกระบวนการและกรรมวิธี ที่ควบคุมเป็นอย่างดี
มีความปลอดภัย สำหรับบริโภค ได้รับ อย เพื่อประกันความมั่นใจ เจียวกู้หลานได้รับรางวัล
สมุนไพรยอดเยี่ยม แห่งปี 2548 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

งานวิจัยเจียวกู้หลานช่วยลดน้ำตาลได้อย่างไรเจียวกู้หลานทำให้น้ำตาลเลือดถูกใช้ไป

ชาเม็ดสมุนไพรเจียวกู้หลาน
ชาเม็ด100 เม็ด

ดูรายละเอียด
เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ -
สมุนไพร เจียวกู้หลาน JIAOGULAN -เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่สมุนไพรในรูปชาจีนชงกับน้ำร้อนให้คุณค่าสมุนไพร - -  Jiaogulan Sweet Tea bag Product  - JIAOGULAN4U CHIANGMAI - Jiaogulan Natural Herb From ChiangMai Thailand ชาสมุนไพรเจียวกู้หลาน
ชนิดถุงชง บรรจุ 45 ซอง

ดูรายละเอียดเจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ -
งานวิจัยเจียวกู้หลานช่วยลดน้ำตาลได้อย่างไรเจียวกู้หลานทำให้น้ำตาลเลือดถูกใช้ไป ชาสมุนไพรเจียวกู้หลาน
ชนิดแบบ ชาจีน บรรจุ 50 กรัม
ดูรายละเอียด
เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ -
วิธีสั่งซื้อชาสมุนไพรงานวิจัยเจียวกู้หลานช่วยลดน้ำตาลได้อย่างไรเจียวกู้หลานทำให้น้ำตาลเลือดถูกใช้ไป
สมุนไพร เจียวกู้หลานเปรียบเทียบที่เราจำน่าย กับ เจียวกู้หลานสมุนไพรจากท้องตลาด

งานวิจัยเจียวกู้หลานช่วยลดน้ำตาลได้อย่างไรเจียวกู้หลานทำให้น้ำตาลเลือดถูกใช้ไป
 เจียวกู้หลานสมุนไพรเปรียบเทียบ

สมุนไพร เจียวกู้หลาน จัดส่งสมุนไพรให้ถึงมือท่าน
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดย ไปรษณีย์ไทย 3 - 5 วันทำการ
งานวิจัยเจียวกู้หลานช่วยลดน้ำตาลได้อย่างไรเจียวกู้หลานทำให้น้ำตาลเลือดถูกใช้ไป

สมุนไพร เจียวกู้หลาน จัดจำหน่ายโดย เจียวกู้หลานฟอร์ยู เชียงใหม่
99 / 62 หมู่ที่ 12 ตำบล สันนาเม็ง อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โทร 081 603 2249  FAX 053 398 767

E-MAIL pirote2000@hotmail.com           guide2544@yahoo.com
 

งานวิจัยเจียวกู้หลานช่วยลดน้ำตาลได้อย่างไรเจียวกู้หลานทำให้น้ำตาลเลือดถูกใช้ไป