เจียวกู้หลานที่ผลิตและจำหน่าย-เจียวกู้หลานธรรมชาติเจียวกู้หลานป่าเป็นสมุนไพรจากเชียงใหม่

เจียวกู้หลานสมุนไพรธรรมชาติจากยอดดอยเชียงใหม่
เจียวกู้หลานที่เราผลิตและจำหน่าย
ผลิตจากเจียวกู้หลานธรรมชาติหรือเจียวกู้หลานป่าไม่มีสารพิษตกค้าง

 
 
สมุนไพร เจียวกู้หลาน JIAOGULAN - สั่งซื้อเจียวกู้หลาน โปรดคลิก เจียวกู้หลานคุณภาพ จากเชียงใหม่
 
เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ - JIAOGULAN FROM CHIANGMAI NORTHERN THAILAND - Jiaogulan Herb demonstrated anti-inflammatory activities through its many saponins เจียวกู้หลานคืออะไร
 
เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ - JIAOGULAN FROM CHIANGMAI NORTHERN THAILAND - Jiaogulan Herb demonstrated anti-inflammatory activities through its many saponins งานวิจัยลดน้ำตาลในเลือด
เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ - JIAOGULAN FROM CHIANGMAI NORTHERN THAILAND - Jiaogulan Herb demonstrated anti-inflammatory activities through its many saponins
งานวิจัยต้านอักเสบ  
 
เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ - JIAOGULAN FROM CHIANGMAI NORTHERN THAILAND - Jiaogulan Herb demonstrated anti-inflammatory activities through its many saponinsงานวิจัยป้องกันตับจากพิษ
 
เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ - JIAOGULAN FROM CHIANGMAI NORTHERN THAILAND - Jiaogulan Herb demonstrated anti-inflammatory activities through its many saponins งานวิจัยต้านอนุมูลอิสระ
เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ - JIAOGULAN FROM CHIANGMAI NORTHERN THAILAND - Jiaogulan Herb demonstrated anti-inflammatory activities through its many saponins
งานวิจัยระงับความเจ็บปวด
 
เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ - JIAOGULAN FROM CHIANGMAI NORTHERN THAILAND - Jiaogulan Herb demonstrated anti-inflammatory activities through its many saponinsวิจัยหัวใจและหลอดเลือด
เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ - JIAOGULAN FROM CHIANGMAI NORTHERN THAILAND - Jiaogulan Herb demonstrated anti-inflammatory activities through its many saponinsงานวิจัยลดไขมันในเลือด
 
เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ - JIAOGULAN FROM CHIANGMAI NORTHERN THAILAND - Jiaogulan Herb demonstrated anti-inflammatory activities through its many saponins งานวิจัยต้านเซลล์มะเร็ง
เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ - JIAOGULAN FROM CHIANGMAI NORTHERN THAILAND - Jiaogulan Herb demonstrated anti-inflammatory activities through its many saponinsพิษของเจียวกู้หลาน
 
เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ - JIAOGULAN FROM CHIANGMAI NORTHERN THAILAND - Jiaogulan Herb demonstrated anti-inflammatory activities through its many saponins เจียวกู้หลานที่ดี
เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ - JIAOGULAN FROM CHIANGMAI NORTHERN THAILAND - Jiaogulan Herb demonstrated anti-inflammatory activities through its many saponinsเจียวกู้หลานที่จำหน่าย
 
เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ - JIAOGULAN FROM CHIANGMAI NORTHERN THAILAND - Jiaogulan Herb demonstrated anti-inflammatory activities through its many saponins สั่งซื้อเจียวกู้หลาน
เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ - JIAOGULAN FROM CHIANGMAI NORTHERN THAILAND - Jiaogulan Herb demonstrated anti-inflammatory activities through its many saponins
การส่งเจียวกู้หลาน
 
เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ - JIAOGULAN FROM CHIANGMAI NORTHERN THAILAND - Jiaogulan Herb demonstrated anti-inflammatory activities through its many saponins เปรียบเทียบผลิตภัณท์
เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ - JIAOGULAN FROM CHIANGMAI NORTHERN THAILAND - Jiaogulan Herb demonstrated anti-inflammatory activities through its many saponinsอ้างอิงเอกสาร
 
เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ - JIAOGULAN FROM CHIANGMAI NORTHERN THAILAND - Jiaogulan Herb demonstrated anti-inflammatory activities through its many saponins โรคที่น่ากลัว
เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ - JIAOGULAN FROM CHIANGMAI NORTHERN THAILAND - Jiaogulan Herb demonstrated anti-inflammatory activities through its many saponins
การลดความอ้วน
เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ - JIAOGULAN FROM CHIANGMAI NORTHERN THAILAND - Jiaogulan Herb demonstrated anti-inflammatory activities through its many saponins
น้ำสะอาด
เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ - JIAOGULAN FROM CHIANGMAI NORTHERN THAILAND - Jiaogulan Herb demonstrated anti-inflammatory activities through its many saponins
น้ามันปลาที่เราทาน
เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ - JIAOGULAN FROM CHIANGMAI NORTHERN THAILAND - Jiaogulan Herb demonstrated anti-inflammatory activities through its many saponins
ร่างกายมนุษย์
เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ - JIAOGULAN FROM CHIANGMAI NORTHERN THAILAND - Jiaogulan Herb demonstrated anti-inflammatory activities through its many saponins
สารพิษที่อยูรอบกาย
เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ - JIAOGULAN FROM CHIANGMAI NORTHERN THAILAND - Jiaogulan Herb demonstrated anti-inflammatory activities through its many saponins
โฆษณาที่เราดูทุก ๆ วัน
เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ - JIAOGULAN FROM CHIANGMAI NORTHERN THAILAND - Jiaogulan Herb demonstrated anti-inflammatory activities through its many saponins
ความรู้ทัว ๆ ไป
เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ - JIAOGULAN FROM CHIANGMAI NORTHERN THAILAND - Jiaogulan Herb demonstrated anti-inflammatory activities through its many saponins
หน้ารวมเพื่อคุณ
เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ - JIAOGULAN FROM CHIANGMAI NORTHERN THAILAND - Jiaogulan Herb demonstrated anti-inflammatory activities through its many saponins
ติดต่อผู้จำหน่าย
 
 
สมุนไพร เจียวกู้หลาน JIAOGULAN -สมุนไพร เจียวกู้หลาน JIAOGULAN - เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ - JIAOGULAN FROM CHIANGMAI NORTHERN THAILAND - Jiaogulan Herb demonstrated anti-inflammatory activities through its many saponins 

สมุนไพร เจียวกู้หลาน JIAOGULAN -เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่สมุนไพรในรูปเม็ดแค็ปซูลให้คุณค่าสมุนไพร - Jiaogulan capsule Product - JIAOGULAN4U CHIANGMAI - Jiaogulan Natural Herb From ChiangMai Thailand 
สมุนไพร เจียวกู้หลาน JIAOGULAN -เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่สมุนไพรในรูปชาจีนชงกับน้ำร้อนในถุงชงเล็กสะดวกให้คุณค่าสมุนไพร - Jiaogulan Sweet Tea bag Product - JIAOGULAN4U CHIANGMAI - Jiaogulan Natural Herb From ChiangMai Thailand 

 

 

สมุนไพร เจียวกู้หลาน JIAOGULAN -เจียวกู้หลานที่กูเกิล  
สมุนไพร เจียวกู้หลาน JIAOGULAN -JIAOGULAN - เจียวกู้หลาน จากเชียงใหม่ 

 

สมุนไพร เจียวกู้หลาน JIAOGULAN -เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่
 ตรวจสอบการส่งสินค้า
สมุนไพรถึงมือท่าน

 

สมุนไพร เจียวกู้หลาน JIAOGULAN -จดทะเบียน - เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ - Jiaogulan 

สมุนไพร เจียวกู้หลาน JIAOGULAN -  สมุนไพรเจียวกู้หลาน ได้รับการรับรองว่าเป็นสมุนไพรที่ปลอดภัย ข้อมูลอ้างอิง จากกรม วิทยาศาสตร ์การแพทย์
สมุนไพร JIAOGULAN

สมุนไพร เจียวกู้หลาน JIAOGULAN -  สมุนไพรเจียวกู้หลาน ได้รับการรับรองว่าเป็นสมุนไพรที่ปลอดภัย ข้อมูลอ้างอิง จากกรม วิทยาศาสตร ์การแพทย์
สมุนไพร JIAOGULAN

สมุนไพร เจียวกู้หลาน JIAOGULAN -  สมุนไพรเจียวกู้หลาน ได้รับการรับรองว่าเป็นสมุนไพรที่ปลอดภัย ข้อมูลอ้างอิง จากกรม วิทยาศาสตร ์การแพทย์
สมุนไพร JIAOGULAN

สมุนไพร เจียวกู้หลาน JIAOGULAN -  สมุนไพรเจียวกู้หลาน ได้รับการรับรองว่าเป็นสมุนไพรที่ปลอดภัย ข้อมูลอ้างอิง จากกรม วิทยาศาสตร ์การแพทย์src=
สมุนไพร JIAOGULAN

JIAOGULAN FROM CHIANGMAI NORTHERN THAILAND
เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพ - สมุนไพรจากเชียงใหม่

 เจียวกู้หลาน Jiaogulan (Gynostemma pentaphylum) ได้รับการ ยกย่าอง ให้เป็นสุดยอดสมุนไพรแห่งชาติปี พ.ศ. 2548 

เจียวกู้หลานสายพันธุ์ของเรา เป็นสายพันธุ์ที่เราคัดเลือก
งานวิจัยของสถาบันวิจัยร่วมของสหพันธ์องค์กรนานาชาติหลายองค์กร ได้วิจัยและค้นคว้าสายพันธุ์ของเจียวกู้หลานที่ไห้สาร
ที่มีคุณสมบัติสมุนไพรมากที่สุด ผ่านกระบวนการแกล้งพืชโดยวิธีธรรมชาติ เพื่อให้เจียวกู้หลานผลิต 
สารที่ปกป้องตัวของเจียวกู้หลานเอง และสารนี้เป็นหนึ่งในสารพฤกษเคมีที่มีประโยชน์ ต่อคน 
คัดเอาเฉพาะส่วนที่มีคุณค่าสมุนไพร กล่าวคือ ร้านจำหน่าย ทั่วไปเก็บเกี่ยวเจียวกู้หลานมา 10 กิโลกรัม
 ( 10,000 กรัม ) ส่วนใหญ่จะใช้เจียวกู้หลานที่เก็บเกี่ยวทั้งหมด แต่ เชียงใหม่ ฟอร์ยูเฮริบ จะคัดเอาเฉพาะที่มีคุณสมบัติเท่านั้น เหลือเจียวกู้หลานประมาณ 0.8 กิโลกรัม ( 800 กรัม ) ที่เหลือ จะนำกลับไปเป็นปุ๋ยพืชสดให้ธรรมชาติต่อไป การคงคุณค่าของสรรพคุณสมุนไพรสูงเพื่อใด้นาน ในการแปรรูป เพื่อ ให้เป็นสมุนไพรที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปน เป็นภูมิปัญญาชาว บ้านสามารถเก็บได้นาน โดยปราศจากสารกันเชื้อรา ผ่านกรรมโดยภูมิปัญญาชาว บ้านอีกครั้งทำให้ได้รสชาดหอมชุ่มคอ ขมคล้ายชาแต่ไม่มีคาเฟอีน 

เจียวกู้หลานสายพันธุ์ของเรา
การเลือกทำเลการเพาะโดยให้ธรรมชาติเป็นผู้ปลูก 
อาศัยหลักการ - การอยู่รอดโดยธรรมชาติจะให้ผมลัพท์ ทางสมุนไพรที่ดีที่สุด
การทำการปลูกไดญวิธีนี้ เป็นการเรียนแบบธรรมชาติ โดยเจียวกู้หลานต้องพัฒนาตัวเจียวกู้หลาน
เองให้ต่อสู้กับ ศัตรูผู้รุกราน จะต้องมีการสร้างสารป้องกันตัวเอง จากการรุกรานทำลาย ของ แมลงศัตรูพืช สภาพดินฟ้าอกาศที่เอื้อ อำนวยและไม่เอื้ออำนวย ตลอดจน แบคที่เรียต่าง ๆ โดยธรรมชาติของพืชตามหลักการของพฤกษศาสตร์ จะมีการผลิตและหลั่งสารที่จะป้องกันตัวและ ผลิตสารที่จะช่วยกระตุ้นให้ กลไก ระบบของพืชทำงาน สารที่ได้หลังจากกลไก ต่าง ๆ ของพืชทำงานแล้วนั้น ก็จะส่งผลให้ความเข้มข้นของสมุนไพรที่มีอยู่แล้วในพืชเพิ่มขึ้น เราอาศัยหลักการนี้ มาอธิบาย เกี่ยวกับผลิตภินท์ เจียวกู้หลาน ของเราว่าทำไม คุณภาพจึงแตกต่างจากเจียวกู้หลานที่ปลูก 

เจียวกู้หลานของเรา
หลังการเก็บเกี่ยว มีกรรมวิธีโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน ทำการแกล้ง เจียวกู้หลาน ที่เก็บเกี่ยวอีกครั้ง โดยขั้นตอนนี้ เจียวกู้หลานก็จะสร้าง สารขึ้นมาอีกหลากหลายชนิดที่ให้ผลของสมุนไพรในรูปของพฤกษเคมี การคัดเลือกเลือกเฉพาะ ส่วนที่เป็นแหล่งรวมของสมุนไพรใน เจียวกู้หลาน เท่านั้น ไม่มีการ ผสมของสิ่งปลอมปน และส่วนที่ไม่สมบูรณ์ของเจียวกู้หลาน ( รากและดอกหรืออื่นๆ ) ซึ่งสามารถพบ ได้ในเจียวกูหลานที่จำหน่ายในราคาถูก ๆ ทั่วไป 

การรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เจียวกู้หลานหลังการเก็บเกี่ยว - อบแห้ง
เชื่อไหมว่า หากท่านได้เคยเดินทางไปในจังหวัดที่ปลูกข้าว ท่านจะสังเกตุเห็น มีการตากเมล็ดข้าวไว้ตามไหล่ทางของถนน เป็นวิธีทำให้ผลิตผลแห้งได้โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ การตากลักษณะนี้กับเมล็ดข้าวจะได้ของแถมมาก็คือฝุ่นละออง และการปลิวมารวมของสิ่งที่เจือปนต่าง ๆ แต่สำหรับข้าวแล้วถือว่า ไม่มีผลเพราะก่อนที่เรา จะนำเมล็ดข้าวไปบริโภค เราจะต้องนำเมล็ดข้าว ไปผ่านกระบวนการสีข้าวเสียก่อน ฝุ่นละอองและสิ่งเจือปนกับเมล็ดข้าวจะหลุดไปรวมกับแกลบ เมล็ดข้าวที่สีแล้วจึงปลอดภัย แต่ การตากเจียวกู้หลานนั้นแตกต่าง เราไม่สามรถสีหลังจากการตากแห้งได้ เราจึงบริโภค ของแถมเหล่านั้นเข้าไปด้วย เจียวกู้หลานของเรามีการป้องกันการปนเปื้อนตามขั้นตอนนี้อย่างรัดกุม ถูกต้องตามหลักอนามัย

กรรมวิธีการผลิต เจียวกู้หลานของเรา
ไม่ได้ปลูกโดยการการใช้ ปุ๋ย หรือ สารเคมีใด ๆ เหตุผล สารพิษตกค้าง อยู่ในผักและพืช
จากการศึกษาพบว่า การใช้สารเคมีมากกว่า 1 ชนิด แม้แต่ละชนิดจะมีพิษไม่รุนแรง แต่หากร่างกายได้
รับสารเคมีเหล่านั้นพร้อมกัน อาจเกิดพิษที่รุนแรงขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า แม้ว่าเราจะมีมารตราการ ดูแลและตรวจสอบ ทุกขั้นตอนในการเพาะปลูก  ก็ยังทำได้ไม่ทั่วถึง ส่งผลให้ทุกวันนี้ เกือบจะไม่มีพืชชนิดใดเลย  ปลูกโดยไม่ใช้ยาปราบ ศัตรูพืช ยาปราบศัตรูพืช หลายชนิดเช่น ยาฆ่าหญ้าและวัชพืช ( Herbicides ) ยาฆ่าแมลง ( INSECTICIDES ) และ ยาฆ่าเชื้อรา ( FUNGICIDES ) สารเคมีเหล่านี้ บางชนิด ใช้เวลา 3 - 300 ปี ในการย่อยสลาย จึงเป็นภัยที่เราควรตระหนัก ก่อนรับประทานพืชผักและผลไม้ ควรนำไปล้างทำความสะอาดอย่างถูกวิธี จะช่วยลดปริมาณสารพิษลงได้มาก แต่การล้าง ก็ไม่สามารถกำจัดพิษของสารเคมีตกค้างได้หมด


สมุนไพรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 สมุนไพร เจียวกู้หลาน JIAOGULAN - ข้อมูลสมุนไพรจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ - เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ -  JIAOGULAN FROM CHIANGMAI NORTHERN THAILAND - สมุนไพรเจียวกู้หลาน ตรวจรับรองคุณภาพ โดย สถาบันวิจัยสมุนไพรJIAOGULAN FROM CHIANGMAI NORTHERN THAILAND - Jiaogulan Herb demonstrated anti-inflammatory activities through its many saponins

เจียวกู้หลานสมุนไพรที่จำหน่าย
คัดเอาเฉพาะส่วนที่ให้คุณค่าทางสมุนไพร ผ่านกระบวนการและกรรมวิธี ที่ควบคุมเป็นอย่างดี
มีความปลอดภัย สำหรับบริโภค ได้รับ อย เพื่อประกันความมั่นใจ เจียวกู้หลานได้รับรางวัล
สมุนไพรยอดเยี่ยม แห่งปี 2548 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สมุนไพร เจียวกู้หลาน JIAOGULAN - เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ สมุนไพรในรูปเม็ดแค็ปซูลให้คุณค่าสมุนไพร- Jiaogulan capsule Product - JIAOGULAN4U CHIANGMAI - Jiaogulan Natural Herb From ChiangMai Thailand

ชาเม็ดสมุนไพรเจียวกู้หลาน
ชาเม็ด100 เม็ด

ดูรายละเอียด
เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ -
สมุนไพร เจียวกู้หลาน JIAOGULAN -เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่สมุนไพรในรูปชาจีนชงกับน้ำร้อนให้คุณค่าสมุนไพร - - Jiaogulan Sweet Tea bag Product - JIAOGULAN4U CHIANGMAI - Jiaogulan Natural Herb From ChiangMai Thailand ชาสมุนไพรเจียวกู้หลาน
ชนิดถุงชง บรรจุ 45 ซอง

ดูรายละเอียดเจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ -
สมุนไพร เจียวกู้หลาน JIAOGULAN -เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ สมุนไพรในรูปชาจีนชงกับน้ำร้อนให้คุณค่าสมุนไพร - Jiaogulan Tea Product - JIAOGULAN4U CHIANGMAI - Jiaogulan Natural Herb From ChiangMai Thailand ชาสมุนไพรเจียวกู้หลาน
ชนิดแบบ ชาจีน บรรจุ 50 กรัม
ดูรายละเอียด
เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ -
วิธีสั่งซื้อชาสมุนไพรเจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ -
สมุนไพร เจียวกู้หลานเปรียบเทียบที่เราจำน่าย กับ เจียวกู้หลานสมุนไพรจากท้องตลาด

สมุนไพร เจียวกู้หลาน JIAOGULAN -เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ - เปรียบเทียบสมุนไพรเจียวกู้หลานของเรา และ ท้องตลาด
 เจียวกู้หลานสมุนไพรเปรียบเทียบ

สมุนไพร เจียวกู้หลาน จัดส่งสมุนไพรให้ถึงมือท่าน
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดย ไปรษณีย์ไทย 3 - 5 วันทำการ
สมุนไพร เจียวกู้หลาน JIAOGULAN -เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ จัดส่งสมุนไพรถึงบ้านท่าน - We pack and ship Jiaogulan product anywhere in the world. By Thailand Post

สมุนไพร เจียวกู้หลาน จัดจำหน่ายโดย เจียวกู้หลานฟอร์ยู เชียงใหม่
99 / 62 หมู่ที่ 12 ตำบล สันนาเม็ง อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โทร 081 603 2249  FAX 053 398 767

E-MAIL pirote2000@hotmail.com           guide2544@yahoo.com
 

สมุนไพร เจียวกู้หลาน JIAOGULAN -เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ - -JIAOGULAN CHIANGMAI- สมุนไพรเจียวกู้หลาน ตรวจรับรองคุณภาพ โดย สถาบันวิจัยสมุนไพร